Evaluarea intermediară a modelului “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”

Inapoi

Modelul „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității” a fost dezvoltat de către UNICEF pentru a oferi un răspuns adecvat problemelor sociale apărute în contextul socio-economic național al anului 2013 afectat puternic de criza economică care a condus la creșterea nivelului de sărăcie, un procent de peste 40% din populație, respectiv 49% din populația de copii a României, fiind expusă riscului de sărăcie si excluziune socială (EUROSTAT, 2015). Una dintre principalele probleme cu care se confruntă populația din grupurile vulnerabile este cea a accesului la servicii de sănătate, educație și protecție socială. Modelul propune furnizarea unui pachet de servicii integrate la nivel comunitar pentru copii și familiile lor care să contribuie la reducerea excluziunii lor sociale.

Aflați detalii accesând Evaluarea intermediară a modelului “Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”