Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020

Inapoi

Strategia Nationala in domeniul politicii de tineret 2015_2020

Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, realizata cu sprijinul UNICEF, se referă per ansamblu la toţi tinerii si abordează situaţia şi politicile pentru tinerii de 14-35 de ani, aşa cum prevede Legea Tinerilor nr. 350 din 21/07/2006. Analiza este defalcată pe grupele de vârstă 14/15-19, 20-24, 25-29 şi 30-34/35, cele mai multe date comparative cu alte ţări, importante pentru că pot ghida politicile de tineret în direcţia convergenţei la nivel european, fiind disponibile pentru aceste grupe de vârstă.