Blog Archives

← Older posts

Consumatorii de droguri – accesul la echipamente sterile de injectare şi medicaţie de substituţie

Posted on by copimaj

Studiul de faţă oferă o imagine actualizată privind situaţia accesului la seringi şi alte echipamente sterile de injectare. În afară de aceasta, studiul documentează atitudinile şi cunoştinţele farmaciştilor din Bucureşti faţă de vânzarea de medicaţie substitutivă în farmaciile cu circuit deschis.

Continue reading

Comments Off

Accesul la tratament antiretroviral al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România

Posted on by copimaj

Cercetarea de faţă, realizată prin metoda anchetei de opinie a evaluat accesul şi amploarea întreruperilor de tratament al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România, cu vârsta de 15 ani şi peste, aflate în tratament ARV.

Continue reading

Comments Off

Studiul privind adolescenţii cu risc crescut HIV/SIDA

Posted on by copimaj

Cercetarea de faţă face parte din cadrul proiectului “Prevenirea HIV în rândul adolescenţilor cu risc crescut de infectare”, proiect derulat la nivel regional şi coordonat de Biroul Regional al UNICEF din Geneva, în care sunt implicate, pe lângă Romania, alte 6 ţări (Albania, Bosnia&Herţegovina, Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina).

Continue reading

Comments Off

Principii în alimentaţia copilului şi a gravidei

Posted on by copimaj

Un determinant important al sănătăţii mamei şi copilului îl constituie o nutriţie corespunzătoare acoperirii nevoilor specifice, în condiţiile în care dreptul la o hrană adecvată constituie un drept fundamental al omului, stipulat în numeroase documente internaţionale.

Continue reading

Comments Off

Statusul nutriţional al femeii gravide

Posted on by copimaj

Este unanim recunoscut faptul că deficienţele nutriţionale din viaţa intrauterină şi din prima copilărie afectează creşterea şi dezvoltarea organismului, starea de sănătate şi, nu în ultimă instanţă, speranţa de viaţă şi calitatea vieţii copilului.

Continue reading

Comments Off

Starea de nutriţie şi statusul iodului la şcolari cu vârsta de 6-7 ani

Posted on by copimaj

Micronutrienţii, elemente nutritive cu rol metabolic, sunt o prezenţă indispensabilă în dezvoltarea fizică şi psihointelectuală a copilului încă din viaţa intrauterină.

Continue reading

Comments Off ← Older posts