Blog Archives

← Older posts

Copiii din sistemul de protectie a copilului

Posted on by Administrare UNICEF

Reducerea numărului de copii din cadrul sistemului de protecție a copilului este în continuare o prioritate. Întreaga analiză inclusă în acest volum este centrată pe copii, atât cei din sistemul de protecție, cât și copiii la risc de separare de familie: care … Continue reading

Comments Off

Sprijinirea copiilor „invizibili“ – Al doilea raport de evaluare

Posted on by copimaj Comments Off

Sprijinirea copiilor invizibili – Raport de evaluare a proiectului 2011

Posted on by copimaj Comments Off

Descentralizarea sistemului de protecţie socială în România

Posted on by copimaj

Analiza de faţă îşi propune să identifice lipsurile şi breşele existente la nivelul sistemului de asistenţă socială, cu focus pe comunităţile locale, urmărind totodată să găsească potenţiale soluţii la problemele identificate şi modalităţile prin care să fie implementare.

Continue reading

Comments Off

Profilul părinţilor adoptivi din România şi adopţia copiilor greu adoptabili

Posted on by copimaj

Dorinţa de a elabora acest material s-a născut din necesitatea de a studia procesul adopţiei şi din perspectiva familiei sau persoanei care adoptă, a nevoilor şi limitărilor pe care aceştia le simt în încercarea lor de a deveni părinţi adoptivi.

Continue reading

Comments Off

Analiză privind sistemul de justiţie pentru copii din România

Posted on by copimaj

Inițiativele privind realizarea unei justiții pentru copii în România au aparținut unor instituții guvernamentale și neguvernamentale ce au implementat proiecte și programe care au avut abordări și viziuni diferite, prin toate acestea urmărindu-se însă implementarea acelorași principii, standarde și recomandări internaționale în instrumentarea cauzelor cu copii.

Continue reading

Comments Off ← Older posts