Studiu privind necesitatea implementării Strategiei Naţionale Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale

Inapoi

Studiul de faţă a reuşit să adune opinii cu privire la necesitatea educaţiei parentale în România, în contextul în care şi-a propus să sprijine redefinirea, promovarea şi punerea în aplicare a Strategiei Naţionale Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale deja elaborată.

Ca urmare, din analiza datelor cuprinse în acest studiu reiese clar necesitatea stringentă cu privire la structurarea şi organizarea unui sistem naţional integrat de educaţie parentală, care să aibă la bază o strategie naţională în domeniu.

A susţine părinţii în interesul superior al copilului înseamnă a crea o nouă cultură familială, bazată pe dialog, cunoaştere şi participare, pe de o parte, şi a facilita cooperarea între profesionişti, părinţi şi autorităţi publice, care contribuie la educaţia şi dezvoltarea copilului, pe de altă parte.