Studiile OCDE privind evaluarea și examinarea în domeniul educației

Inapoi

Prezentul document este publicat prin grija Secretarului General al OCDE. Opiniile exprimate și argumentele folosite în materialul de față nu reflectă neapărat poziția oficială a statelor membre OCDE.

Prezentul document și orice hartă inclusă nu aduc atingere statutului sau suveranității vreunui teritoriu, delimitării frontierelor și granițelor internaționale și denumirii vreunui teritoriu, oraș sau zone.

ocde_articol