Strategii educaţionale centrate pe elev

Inapoi

Multitudinea abordărilor teoretice ale procesului educaţional, numeroasele cercetări, studii de caz şi aplicaţii impuse de imperative sociale, economice şi politice au generat, inevitabil, creşteri ale volumului de literatură pedagogică, uneori producătoare de incoerenţe.

În spaţiul românesc, acestora li se adaugă şi dileme induse de dificultăţile şi discontinuităţile schimbării presupuse de procesul de reformă.

Ca lecţie învăţată, asigurarea calităţii depinde, în principal, de profesionalizarea şi responsabilizarea resursei umane didactice.

Cum/deoarece educatorul se află, mai mult ca oricând, în faţa unei decizii privind diferenţierea şi personalizarea proiectării intervenţiei sale formative, se simte nevoia dezvoltării competenţelor sale de cunoaştere şi valorizare a elevului pentru reuşita lui socială. Pe această cale, profesorul înţelege şi conştientizează că permanenta provocare a clasei nu este nimic altceva decât o şansă de exprimare a măiestriei sale didactice.

Drumul spre arta educaţională uneşte actorii procesului prin responsabilizarea reciprocă asupra strategiilor de acţiune şi proiectare a devenirii comune. Aşa cum fiecare cadru didactic îşi are propriul stil, aşa şi elevul impune realitatea propriei personalităţi.

Cursul optional “Strategii educaţionale centrate pe elev”, care subscrie principiilor unei pedagogii a diferenţierii, se doreşte a fi un posibil răspuns pentru flexibilizarea influenţelor educatorului cu finalitatea certă a valorizării subiectului.