Starea copiilor lumii 2012

Inapoi

Raportul analizează fenomenele majore ce influenţează viaţa copiilor din spaţiul urban, inclusiv migraţia, şocurile economice şi riscul crescut de dezastru.

Copiii din mediul urban

Experienţa copilăriei devine tot mai urbană. Peste jumătate din populaţia lumii – inclusiv peste un miliard de copii – locuieşte la ora actuală în oraşe şi metropole.

Deşi oraşele au fost mult timp asociate cu locuri de muncă, dezvoltare şi creştere economică, sute de milioane de copii din centrele urbane ale lumii cresc cu neajunsuri şi privaţiuni. Starea copiilor lumii 2012 prezintă greutăţile de care se lovesc aceşti copii în ceea ce priveşte violarea drepturilor lor şi obstacolele ce îngreunează realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.

Se pot realiza însă progrese. Starea copiilor lumii 2012 oferă câteva exemple de demersuri ce pot ameliora realitatea urbană cu care se confruntă copiii şi identifică acţiuni politice complexe care ar trebui incluse în orice strategie menită să asiste copiii excluşi şi să garanteze echitate într-un mediu urban scindat de disparităţi.

Rezumat – Starea copiilor lumii – Copiii din mediul urban 2012