România şi Convenţia cu privire la drepturile copilului

Inapoi

Protectia drepturilor copilului constituie de mai bine de zece ani o prioritate pentru Guvernul României.

Au fost facute eforturi sustinute pentru crearea mecanismelor de promovare si protejare a drepturilor copilului, desigur, prin colaborare interinstitutionala, iar ca urmare, în ultimii ani, am înregistrat un progres semnificativ.

Recomandarile Comitetului ONU ne confirma domeniile prioritare, urmarite si de strategia Autoritatii, subliniind unele aspecte care vizeaza grija fata de toti copiii si accentuând latura preventiva a interventiei noastre.