Recomandările Comitetului pentru Drepturile Copilului

Inapoi

Comitetul pentru Drepturile Copilului a examinat al treilea şi al patrulea raport periodic al României (CRC/C/ROM/4), în cadrul celei de-a 1415-a şi celei de-a 1416-a sedinţe ale sale, ce au avut loc la data de 5 iunie 2009, şi a adoptat cu ocazia celei de-a 1425-a sedinţe ale sale, din data de 12 iunie 2009, mai multe observaţii finale.

Comitetul salută măsurile întreprinse şi progresele înregistrate de statul parte în vederea implementării Convenţiei, cum ar fi:

a) adoptarea unui pachet de legi, în vigoare de la data de 1 ianuarie 2005, ce cuprinde o serie de legi prin care se doreşte consolidarea cadrului existent de protecţie a drepturilor copilului;

b) transformarea, în anul 2005, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), cu extinderea mandatului acesteia în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor tuturor copiilor din România;

c) adoptarea unui Plan naţional de acţiune în domeniul protecţiei copilului în anul 2005;

d) intrarea în vigoare a Legii nr. 288/2007 pentru modificarea Codului Familiei, care stabileşte la 18 ani vârsta minimă de căsătorie atât pentru băieţi, cât şi pentru fete;

e) înfiinţarea altor instituţii relevante, printre care se numără Oficiul Român pentru Adopţii, Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei, Agenţia Naţională pentru Romi, Agenţia Naţională de Prevenire a Traficului de Persoane.

Comitetul ia notă şi apreciază faptul că, din 2003, de la analiza celui de-al doilea raport al său, statul parte a ratificat sau a aderat la, inter alia:

a) Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, la data de 19 iulie 2006;

b) Convenţia privind statutul apatrizilor din anul 1954, în ianuarie 2006;

c) Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie din anul 1961, în ianuarie 2006.