Recomandările Comitetului ONU pentru drepturile copilului 2009

Inapoi

Recomandările Comitetului ONU confirmă domeniile prioritare, urmărite şi de strategia Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), subliniind unele aspecte care vizează grija faţă de toţi copiii şi accentuând latura preventivă pe care trebuie să o aibă intervenţia statului.

Ca urmare a acestor recomandări, autoritatea a stabilit ca principale priorităţi:

  • Creşterea nivelului de cunoştere şi înţelegere a Convenţiei privind Drepturile Copilului atât în rândul adulţilor, cât şi al copiilor.
  • Întărirea capacităţii ANPDC – ca autoritate centrală, a DGASPC-urilor – ca autorităţi judeţene, respectiv a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială – ca autorităţi locale, în vederea promovării, monitorizării, elaborării de strategii de intervenţie şi implementării Convenţiei la nivelul întregii ţări.
  • Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire pe timp de zi.
  • Crearea de mecanisme pentru utilizarea eficientă, transparentă a bugetului alocat respectării drepturilor copilului.
  • Asigurarea accesului categoriilor celor mai vulnerabile (copii din familii sărace, copii romi, copii cu dizabilităţi, cu HIV / SIDA, copii ai străzii, copii care au nevoie de îngrijire specială) la servicii de sănătate şi educaţie.