Progres pentru copii: îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului – ODM în mod echitabil

Inapoi

Raportul UNICEF privind progresul pentru relizarea ODM prezintă dovezi ale disparităţilor legate de o gamă de indicatori cheie, inclusiv dintre naţiunile în curs de dezvoltare şi cele industrializate, dintre cincimea cea mai bogată şi cea mai săracă din cadrul naţiunilor, dintre populaţiile rurale şi cele urbane şi dintre băieţi şi fete.

Printre altele studiul menţionează următoarele:

  • Copiii din 20% din cele mai sărace gospodării din lumea în curs de dezvoltare sunt de două ori mai expuşi deceselor înainte de-a împlini cinci ani decât copiii din 20% din cele mai bogate gospodării.
  • Copiii din quintila inferioară sunt de două ori mai expuşi malnutriţiei şi se confruntă cu un risc mult mai mare legat de reducere a creşterii lor prin comparaţie cu copiii din quintila superioară.
  • În ciuda eforturilor făcute în ultimul deceniu pentru realizareai egalităţii de gen la nivelul educaţiei elementare, fetele şi tinerele femei din regiunile în curs de dezvoltare sunt într-un dezavantaj considerabil în ceea ce priveşte accesul la educaţie, în special la nivelul educaţiei gimnaziale şi liceale.
  • Din 884 de milioane de oameni care nu au acces la surse de apă potabilă îmbunătăţite, 84% dintre aceştia locuiesc în zonele rurale.
  • Citeşte raportul integral (versiune EN)