Prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală

Inapoi

Acest ghid a aparut ca urmare a experienţei de documentare şi cercetare privind fenomenul de violenţă în şcoală şi este menit să vina în sprijinul directorilor şi cadrelor didactice care sunt interesate de a dezvolta în şcolile lor o cultura a non-violenţei, bazată pe o strategie de prevenire a surselor şi cauzelor acesteia.

Ghidul intenţionează să ofere directorilor şi cadrelor didactice:

 • informaţii sintetice cu privire la problematica violenţei şcolare
 • sugestii de elaborare a unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii
 • adaptată contextului specific în care aceasta îşi desfăşoara activitatea
 • instrumente de identificare a surselor şi cauzelor violenţei şcolare
 • sugestii de activităţi ce pot fi derulate în cadrul unei strategii de prevenire şi combatere a violenţei
 • teme de reflecţie, exerciţii şi subiecte controversate care sa stimuleze o comunicare reală între toţi actorii şcolari cu privire la problematica violenţei
 • un set de module pentru activităţi de formare a cadrelor didactice în vederea conştientizării problematicii legate de violenţa în şcoală.

 

În cadrul cercetării realizate, am optat pentru următoarea definiţie operaţională: violenţa în şcoală este “orice formă de manifestare a unor comportamente precum:

 • exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;
 • bruscare, împingere, lovire, rănire;
 • comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/ comercializare de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă , furt);
 • ofensa adusa statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic);
 • comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare”.
 • Descarcă formatul pdf