Participare, absenteism şcolar şi experienţa discriminării în cazul romilor din România

Inapoi

Cercetările recente privind participarea şcolară a copiilor de etnie romă indică o stare de fapt îngrijorătoare: copiii romi au o probabilitate mai mare decât colegii de altă etnie de a abandona şcoala.

4 din 5 copii neşcolarizaţi sunt de etnie romă. Iar un nivel semnificativ mai mic de participare şcolară al copiilor romi se întâlneşte atât la învăţământul primar (idem), cât şi la cel secundar şi superior. Dincolo de participarea şcolară propriu-zisă, s-a observat un clivaj între atitudinea favorabilă faţă de educaţie a părinţilor şi practica abandonului şcolar al copiilor.

Raportul este structurat în trei părţi distincte: primul capitol vizează educaţia timpurie (creşă şi grădiniţă), cu accent pe factorii motivatori şi cauzele neînscrierii şi ale slabei participări preşcolare.

Cel de-al doilea capitol cuprinde educaţia şcolară, cu referire la factorii motivatori şi demotivatori ai participării şcolare şi la cauzele neînscrierii şi abandonului şcolar, dar şi aspecte ale relaţiei dintre participarea şcolară şi statutul socio-economic al părinţilor, posesia actelor de identitate, participarea copiilor la muncile din gospodărie şi din afara gospodăriei, percepţia părinţilor asupra vârstei dezirabile pentru căsătorie, satisfacţia părinţilor faţă de şcoală şi oferta şcolară în general.

A treia parte aduce date despre discriminarea în educaţie – percepţia părinţilor asupra discriminării etnice în şcoală, tendinţe ale segregării şcolare, cunoaşterea legislaţiei antisegregare de către părinţi.