Pachetul Minim de Servicii

Inapoi

Pachetul minim de servicii sociale

Pachetul Minim de Servicii Sociale cuprinde servicii acordate la nivelul comunității în domeniul sănătății, protecției sociale și educației. Pachetul are caracter universal, putând fi accesat de către orice familie, însă vizează în mod special copiii cei mai vulner
abili și familiile acestora. Pachetul Minim include o componentă puternică de prevenire.

În mod concret, Pachetul Minim de Servicii presupune ca în fiecare comunitate să existe cel puțin un asistent social, o asistentă medicală comunitară și un consilier școlar. Împreună, aceștia vin în sprijinul copiilor vulnerabili și al familiilor acestora, determinând nevoile lor și acordându-le servicii în funcție de acestea. Acești trei profesioniști colaborează strâns în beneficiul familiilor, lucrând totodată și cu actorii relevanți la nivel local, precum primăria, ONGurile și alți parteneri din comunitate.

 

grafic pachetul minim de servicii sociale