Optimizarea strategiilor de recrutare a părinţilor şi de consolidare a practicilor parentale dezvoltate în timpul cursurilor de educaţie parentală

Inapoi

Întrebările studiului nostru sunt legate de identificarea factorilor care facilitează participarea părinţilor la programele de educaţie parentală, precum şi a efectelor resimţite de ei la nivel personal sau familial.

Ideea acestui studiu a pornit de la intenţia dezvoltării la nivel naţional a unei strategii de educaţie a părinţilor, care aparţine atât organizaţiei Holt România, unul din furnizorii naţionali ai unor astfel de programe, intenţie împărtăşită şi de Reprezentanţa Unicef în România, care a sprijinit consecvent şi promovat în ultimii zece ani programe pilot în acest domeniu, cât şi de autorităţile naţionale, direct sau prin structuri intermediare, care şi-au declarat în mai multe rânduri interesul pentru dezvoltarea unei strategii naţionale de implementare a educaţiei parentale, ca formă de susţinere şi consolidare a serviciilor de prevenire a abuzului, neglijării, exploatării prin muncă, abandonului parental şi a celui şcolar etc. şi promovare a drepturilor copilului.