O şcoală pentru toţi?

Inapoi

Raportul "O şcoală pentru toţi?" analizează accesul copiilor romi la o educaţie de calitate în sistemul învăţământului din România, folosind date cantitative şi calitative din 100 de unităţi de învăţământ cu ponderi diverse de elevi de etnie romă.

Raport de cercetare

Autori: Gelu Duminică, Ana Ivasiuc

Proiectul de cercetare în urma căruia a rezultat prezentul raport s-a derulat pe o perioadă de un an, între aprilie 2009 şi mai 2010.

În România, mulţi vorbesc despre participarea romilor la învăţământ, însă puţine sunt datele care pot sprijini afirmaţiile lor. De la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la societatea civilă şi activiştii romi, există un leitmotiv al discursului referitor la tematica educaţiei romilor: “nu avem date concrete”. Am dorit să facem un prim pas pentru a umple acest vid de informaţie, pentru a schiţa imaginea învăţământului la care au acces copiii romi, şi a trage semnalele de alarmă care trebuie trase, în speranţa că acestea vor fi auzite de decidenţii politici.

Momentul în care survine acest raport este unul critic pentru învăţământul românesc, căruia i se pregăteşte o nouă reformă. Ne-am dori să contribuim în mod constructiv la reglementările noii legi a învăţământului, prin care şcoala românească să devină un loc mai prietenos, o instituţie mai echitabilă, un adevărat model pentru toţi copiii, inclusiv cei romi. Pentru aceasta, se impun din punctul nostru de vedere câteva măsuri de corectare a mecanismelor de reproducere a inechităţilor sociale pe care, din păcate, şcoala le menţine încă în modul său de funcţionare. Studiul de faţă va schiţa aceste mecanisme, punând astfel degetul pe o rană gravă, adâncă şi care necesită o intervenţie urgentă: deficitul de calitate al învăţământului la care au acces copiii romi.

Raportul este structurat în capitole care reprezintă tot atâţia paşi în demonstraţia noastră. Primul capitol defineşte conceptele cercetării, trecând în revistă teoriile sociologice din domeniul educaţiei. Cel de-al doilea capitol schiţează metodologia cercetării, expunând metodele, tehnicile şi instrumentele cu ajutorul cărora s-a realizat acest studiu, şi specificând totodată şi limitele cercetării. Al treilea capitol redă rezultatele analizei, atât din punct de vedere cantitativ, statistic, cât şi din punct de vedere calitativ, complementând cifrele obţinute cu mărturiile respondenţilor. Capitolul 4 prezintă, în fine, câteva din iniţiativele de succes identificate pe parcursul cercetării, punând accentul pe măsuri care, din perspectiva noastră, ar trebui replicate la scară largă. La final, concluziile noastre vor include şi recomandări specifice pentru adoptarea unor măsuri, care sunt din punctul nostru de vedere necesare şi urgente, aşa cum sperăm să demonstrăm în cele ce urmează.