Monitoritarea aplicării măsurilor împotriva segregării şcolare în România

Inapoi

Acest raport de cercetare a fost realizat în cadrul proiectului "Monitorizarea aplicării prevederilor cadrului legislativ în materie de desegregare şcolară", proiect implementat de organizaţia Romani CRISS şi finanţat de UNICEF Romȃnia.

Ȋn 67% din totalul şcolilor din eşantion (90 de şcoli) sunt prezente situaţii de segregare şcolară a romilor, fie segregare la nivelul şcolii, fie la nivelul claselor.

Ordinul 1540/19.07.2007 nu se aplică în 63% din totalul şcolilor din eşantion (77 de şcoli), în aceste şcoli fiind prezentă segregarea şcolară a elevilor romi la nivelul claselor I şi/sau a V-a.

Ordinul 1540/19.07.2007 nu este cunoscut, fie de către întreg personalul şcolii, fie doar de unele dintre cadrele didactice, inclusiv directori de şcoală.

Proiectul Romani CRISS şi-a propus monitorizarea implementării Ordinului 1540/19.07.2007 în ceea ce priveşte formarea grupelor/claselor mixte la clasele I şi a V-a şi realizarea unui raport alternativ asupra implementării dispoziţiilor Ordinului.