Metodologia de lucru cu adolescenții la risc și consumatori de droguri

Inapoi

Prezenta metodologie cuprinde aspectele specifice de asistență și furnizare a serviciilor pentru adolescenții consumatori de droguri, prin adaptarea și completarea cadrului legistatit existent.

Spre deosebire de adulții consumatori de droguri, un accent deosebit se pune pe etapa de identificare activă a adolescenților consumatori de droguri, infomarea obligatorie a acestora și obținerea cooperării părinților/ reprezentantului lega, astfel încât copiii lor să primească în timp util tratamentul necesar și toate celelalte servicii de care au nevoie.

Descarcă publicația:”Metodologia de lucru cu adolescenții la risc și consumatori de droguri“.