Media – o educaţie de calitate

Inapoi

Dincolo de realitatea atacurilor mediatice, de agresivitatea fluxurilor informaţionale, fiecare dintre noi îşi regăseşte nevoia de dezvoltare, de perfecţionare, de comunicare, de receptare a noului şi de ce nu... dorinţa de a evada din obişnuit!

Prin canalele sale, MEDIA poate fi o “armă cu două tăişuri”. Ca factor de progres, influenţa sa se reflectă în ridicarea calităţii şi standardelor culturale şi sociale ale vieţii. Ca mijloc de dominare şi manipulare, nu face decât să unilateralizeze sau să diminueze răspunsul publicului la marile provocări ale realităţii de zi cu zi.

În absenţa unei educaţii media ca sursă de autoeducare, fără o interpretare “obiectivă” a perceperii critice a media, aceste tehnologii nu vor face parte din potenţialul vieţii, ci din rutina acesteia.

În societatea contemporană trebuie reconsiderat rolul media din perspectiva deschiderii actului educaţional spre nonformal şi informal. Formarea unui comportament media de receptare a valorii şi de respingere a kitsch-ului apare ca o necesitate evidentă a zilelor noastre, când dezechilibrele valorice impuse de modă, tendinţe, nu mai sunt cazuri izolate, disparate, particulare, ci provocări universale.

Nu e drept să rămânem indiferenţi faţă de progresul tehnologiei. Trebuie să încercăm să educăm media în beneficiul nostru, folosindu-ne de receptivitatea, viziunea şi creativitatea copiilor şi tinerilor. Cu siguranţă că un public educat va genera o media de calitate. Depinde numai de noi să ne alegem viitorul!

Media trebuie valorificată pentru a informa individul şi nu pentru a-l manipula.