Învăţământ obligatoriu de 10 ani

Inapoi

Învatamântul obligatoriu garantat pentru toţi cetăţenii, ca drept fundamental, a fost afirmat pentru prima dată în anul 1948, atunci când a fost proclamată Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

De atunci, tot mai multe ţări ale lumii au optat pentru garantarea învăţământului elementar pentru toţi cetaţenii, tendinţa la nivel mondial fiind aceea de extindere progresivă a duratei acestuia. Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului din noiembrie 1989 prevede accesul la educaţie ca un drept fundamental al fiecărui copil, iar Forumul Mondial al Educaţiei din aprilie 2000 (Dakar) a reafirmat angajamentul tuturor statelor pentru garantarea Educaţiei pentru toţi, incluzând în Cadrul de acţiune până în anul 2015 un obiectiv ambitios: învăţământ obligatoriu, gratuit şi de bună calitate pentru toţi.

De la implementarea măsurii de extindere a învăţământului obligatoriu de la 8 la 10 clase au trecut peste patru ani. Până în acest moment nu a fost realizată o analiză sistematică la nivel naţional care să evidenţieze condiţiile, mecanismele şi rezultatele măsurii de prelungire a învăţământului obligatoriu din perspectiva participării la educaţie a diverselor categorii de tineri, inclusiv a celor mai defavorizate.

De asemenea, nu au fost identificate diferitele obstacole manifestate la nivelul multiplelor elemente ale sistemului de educaţie, care au apărut în punerea în practică a acestei politici din perspectiva principalilor actori implicaţi: decidenţi, specialişti, inspectori şcolari, directori, cadre didactice, părinţi şi elevi.

Aşadar, pornind de la nevoia unei analize riguroase care să ofere o imagine de ansamblu asupra schimbărilor produse în sistem ca urmare a prelungirii duratei învăţământului obligatoriu la 10 ani, lucrarea de faţă prezintă o evaluare post-factum a condiţiilor şi a rezultatelor procesului de implementare a acestei măsuri, precum şi un set de măsuri corective care să conducă la creşterea participării şcolare şi a calităţii educaţiei.

În speranţa că această încercare va reprezenta o sursă de reflecţie, analiză şi învăţare pentru toti actorii interesaţi, vă propunem în cele ce urmează un studiu evaluativ bazat pe date, opinii, concluzii şi recomandări. Toate acestea au fost culese în urma unei ample cercetări, realizată pe un eşantion reprezentativ şi care a utilizat un aparat metodologic complex, menit să surprindă diversitatea condiţiilor, factorilor, proceselor, rezultatelor ţi efectelor implementării măsurii de prelungire a învăţământului obligatoriu de la 8 la 10 ani, la peste 4 ani de la implementare.