Ghidul mediatorului şcolar – pentru comunităţile cu rromi

Inapoi

Ghidul apare în cadrul parteneriatului strategic dintre Reprezentanţa UNICEF în România şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, conform activităţilor aprobate pentru anul 2011.

În România, mediatorul şcolar pentru rromi a apărut, după anul 1990, ca un “implant”, în cadrul unor proiecte de şcolarizare (alfabetizare şi recuperare şcolară) realizate de parteneri străini, care – respectând grila organizatorică “de acasă”, pentru şcoli “cu probleme” – au prevăzut prezenţa în şcoli a acestei importante resurse umane rrome.

Între primele organizaţii rrome şi nerrome, care au testat utilitatea mediatorului şcolar rrom în proiecte punctuale de şcolarizare a rromilor, în perioada 1994-1999, amintim: Romani CRISS, Institutul Intercultural Timişoara, FSD, ulterior şi CEDU 2000+, PER, CRCR Cluj Napoca ş.a.

Experienţa românească reuşită în direcţia cooptării, formării şi menţinerii resursei umane rrome în sistemul educaţional (educatori, institutori/învăţători, profesori de limba şi literatura rromani, de istoria rromilor, mediatori şcolari rromi, inspectori şcolari, metodişti pentru şcolarizarea rromilor etc.) este, dealtfel, unică în lume, nu numai în plan european.