Tehnici creative

Inapoi

Acest "Ghid de bune practici" abordează aplicarea tehnicilor creative în activităţile şcolare şi extraşcolare ale copiilor. Experienţa din ultimii ani în practica directă cu copiii, ne-a condus spre finalizarea unui astfel de ghid. Obiectivele pe care ni le-am propus, în cadrul şedinţelor de terapie creativă, au fost dezvoltarea creativităţii şi a exprimării sentimentelor.

Am constatat că pe lângă creativitate şi comunicare, aproape toţi beneficiarii noştri au avut salturi considerabile şi în plan cognitiv şi afectiv-emoţional. Realizarea acestui ghid vine în întâmpinarea dorinţei noastre de a împărtăşi şi altor profesionişt tehnicile creative folosite de echipa formată din psihologi, actori, medici, asistenţi sociali, învăţători, în scopul dezvoltării personalităţii copiilor.