Evaluarea politicilor privind traficul fiinţelor umane din România

Inapoi

Studiul de faţă evaluează modul în care statul român şi societatea civilă îşi conjugă eforturile pentru a combate şi a preveni traficul de fiinţe umane, pe de o parte, şi pentru a proteja şi a asista victimele prejudiciate prin această infracţiune.

Cercetarea a încercat să cuprindă:

  • analiza legislaţiei şi a cadrului instituţional
  • evaluarea politicilor de combatere şi prevenire a traficului de persoane
  • identificarea progreselor şi a schimbărilor necesare
  • schiţa percepţiei sociale asupra migraţiei şi traficului de persoane.