Educaţia parentală în România

Inapoi

Obiectivul acestui studiu este acela de a crea un inventar al programelor de educaţie parentală, oferite de organizaţii nonguvernamentale active în domeniul protecţiei copilului şi de a oferi o imagine a caracteristicilor acestor programe, care să poată ghida politicile de sprijinire a familiei şi parentalităţii în Romania.

Educaţia parentală are nevoie de o bază solidă, nu doar de programe pilot desfăşurate în diferite arii medicale, sociale şi educaţionale. De aceea, implementarea Strategiei Naţionale Integrate de Formare şi Dezvoltare a Competenţelor Parentale, care include educaţia părinţilor ca parte integrantă a educaţiei permanente poate fundamenta bazele pentru constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea unui sistem naţional, integrat de educaţie parentală.

Chiar dacă, la nivel declarativ se recunoaşte de către diverse instituţii publice a importanţei educaţiei parentale, nu există nicio reglementare care că stipuleze nevoia sau obligativitatea educaţiei parentale. De aceea, se impune implementarea de politici publice în domeniul educaţiei parentale şi con solidarea unei infrastructuri de formare, de finanţare, de certificare şi de supervizare, la care actualii furnizori de educaţie parentală pot contribui cu expertiză, asistenţă tehnică, modele etc.