Consumatorii de droguri – accesul la echipamente sterile de injectare şi medicaţie de substituţie

Inapoi

Studiul de faţă oferă o imagine actualizată privind situaţia accesului la seringi şi alte echipamente sterile de injectare. În afară de aceasta, studiul documentează atitudinile şi cunoştinţele farmaciştilor din Bucureşti faţă de vânzarea de medicaţie substitutivă în farmaciile cu circuit deschis.

Activităţile desfăşurate de RHRN în calitate de promotor al serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (harm reduction) în rândul farmaciştilor au fost iniţiate în 2004, cu un studiu calitativ privind percepţiile farmaciştilor faţă de consumatorii de droguri injectabile.

Între 2005 şi 2008, RHRN a derulat, cu sprijin din partea UNICEF şi a Colegiului Farmaciştilor din România, un program de formare în reducerea riscurilor adresat farmaciştilor din Bucureşti, Iaşi, Constanţa şi Timişoara. Programul a fost evaluat intermediar, printr-un studiu ce a confirmat o uşoară creştere a accesului consumatorilor de droguri injectabile la echipamente sterile în farmacii.