Analiză privind sistemul de justiţie pentru copii din România

Inapoi

Inițiativele privind realizarea unei justiții pentru copii în România au aparținut unor instituții guvernamentale și neguvernamentale ce au implementat proiecte și programe care au avut abordări și viziuni diferite, prin toate acestea urmărindu-se însă implementarea acelorași principii, standarde și recomandări internaționale în instrumentarea cauzelor cu copii.

În această problematică, în prezent, există două tendințe în rându specialiștilor din România. În domeniul protecției copilului (psihologii, asistenții sociali etc.) doresc servicii de calitate în instrumentarea cauzelor civile și penale cu copii denumind generic această necesitatea “tribunal pentru copii”, nediferențiind ca formă de organizare între tribunal pentru copii, complet sau secție specializată. Magistrații doresc în mod special desemnarea și specializarea personalului care instrumentează cauze cu copii și dotări necesare bunei instrumentări a acestor cauze (camere de audiere, camere de consiliu, săli de judecată dotate corespunzător etc.), în cadrul structurilor organizaționale actuale.

Cercetarea a urmărit realizarea unei analize calitative asupra sistemului de justiție pentru copii care să ofere recomandări decidenților în crearea de politici și practici unitare.

În acest sens s-a realizat o analiză a legislației privind organizarea instanțelor și parchetelor pentru instrumentarea cauzelor civile și penale cu copii din perspectiva actualelor și noilor coduri. Un alt obiectiv urmărit în cadrul acestei cercetări a fost de a analiza proiecte importante în acest domeniu implementate în perioada 2000-2009 în România de către instituții guvernamentale și neguvernamentale.

Pentru a reliefa dimensiunea formării magistraților în ceea ce privește numărul de seminarii, numărul de magistrați formați și temele de formare au fost obținute date de la Institutul Național al Magistraturii. Nevoile și expectanțele magistraților desemnați să instrumenteze cauze cu minori au fost surprinse în detaliu în cadrul celor trei focus grupuri realizate în orașele Iași, Brașov și Cluj-Napoca.