Analiza impactului financiar al extinderii la nivel naţional a unui model de servicii bazate pe comunitate

Inapoi

În contextul eforturilor de a rupe cercul inter-generațional al sărăciei, este esențial ca guvernul să adopte genul de politici de protecție socială, inclusiv servicii sociale, care permit abordarea simultană a sărăciei atât la copiii, cât si la adulții unei aceleiasi gospodării, oferind mai mult decât siguranță materială si promovând egalitatea de sanse. Absența unor servicii sociale adecvate pune în pericol bunăstarea copiilor, incluziunea lor socială si dreptul lor de a-si dezvolta întregul potențial.