Alte resurse despre educaţie

Inapoi
Ghidul profesorului Ghidul elevului Ghid managementul clasei

Rromii, în căutarea stimei de sine

Ghid de formare pentru mediatori comunitari

Limba şi literatura rromani
Cunoştinte, atitudini şi practici
în România
Situaţia Învăţământului Preşcolar
din România
Romii din România – Repere prin istorie
Activităţi de învăţare pentru copiii foarte mic
Cap1, Cap2, Cap3, Cap4, Cap5 ,Cap6, Cap7
Despre învăţătură – Poezii
de Anton Pan
Manual de alfabetizare în limba romani pentru copii tineri şi adulţi
Legile Şatrei Sarcina şi Căsătoria Timpurie în Cazul Tinerelor
Roma
Carte pentru Profesioniştii care Lucrează cu Părinţii
Cunoştinţe, Atitudini şi Practici Parentale în România Educaţia Şcolară a Copiilor Romi Perspective asupra dimensiunii de gen în educaţie
Centre de resurse pentru părinţii din învăţământul preşcolar Educaţia timpurie în România Violenţa în şcoală