Accesul la tratament antiretroviral al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România

Inapoi

Cercetarea de faţă, realizată prin metoda anchetei de opinie a evaluat accesul şi amploarea întreruperilor de tratament al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în România, cu vârsta de 15 ani şi peste, aflate în tratament ARV.

După ce multă vreme fenomenul HIV/SIDA în România a fost un element negativ distinctiv, în ultimii ani pare să treacă neobservat. Încă din 2001 autorităţile române (dar nu numai) susţineau succesul programelor în domeniu. Cu toate acestea, din anul 2008 România nu mai are o Strategie naţională în domeniul HIV/SIDA, deşi atât în 2008, cât şi în 2010 au fost realizate propuneri în acest sens, nefinalizate.

Tratamentul antiretroviral (ARV) este unul dintre cei mai importanţi factori care contribuie la menţinerea unei stări de sănătate bune pentru persoanelor care trăiesc cu HIV.