UNICEF salută adoptarea Strategiei Naționale pentru Tineret

Inapoi

București, 27 ianuarie 2015 –UNICEF salută adoptarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2015-2020 aprobată de Guvernul României în ședința de Guvern din data de 14 ianuarie2015.UNICEF România a susținut procesul de cercetare, dezvoltare și consultare care a dus la adoptarea strategiei.


@ UNICEF Romania_Alexandru Padurariu

Strategia vizeazăsusținereaparticipării active a adolescenților si tinerilor la viața economică, socială, culturală și politică a țării, asigurândoportunități egale de acces la educație și condiții de viață decente, cu o atenție particulară orientată către tinerii care, din diferite motive, ar putea avea mai puține oportunități.

Printre principalele schimbări preconizate în cadrul Strategiei Naționale din domeniul politicilor de tineret 2015-2020 vizează: diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a numărului de tineri care nu sunt cuprinși în programe de ocupare, educație sau formare; mobilizarea și coordonarea instituțiilor și organizațiilor competente – guvernamentale şi neguvernamentale – într-un efort concentrat de extindere și ridicare a calitățiieducației formale și non-formale oferite tinerilor; îmbunătățirea educației pentru sănătate, a planificării familiale și a asistenței medicale în rândul tinerilor (cu precădere tinerii în situații la risc); prevenirea comportamentelor la risc, precum fumatul, consumul de fast-food şi de alcool, consumul de substanțe psihoactive; susținerea dezvoltării tinerilor din România, prin implicarea în acțiuni de voluntariat și prin participarea civică activă.

Dialogul permanent dintre Ministerul Tineretului și Sportului, societatea civilă și adolescenți s-a dovedit a fi de succes în procesul de elaborare a strategiei. Ca strategia să devină operațională, încurajăm Ministerul Tineretului și Sportului să acorde o atenție deosebită planurilor de acțiune care trebuie să fie bugetate în conformitate cu nevoile identificate. UNICEF va continua să promoveze și să protejeze drepturile adolescenților”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentant UNICEF România.

Strategia a fost elaborată de un grup de lucru multi-sectorial, din care au făcut parte Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Ministerul Sănătății, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii, Secretariatul General al Guvernului, agenții naționale, autorități descentralizate, reprezentanți ai mediului academic, societatea civilă, asociații ale tinerilor și studenților, patronate și sindicate, și chiar adolescenți și tineri. Întregul proces de lucru a beneficiat de asistență tehnică din partea UNICEF.

Credit foto: Alexandru Padurariu

Articol din: 27 January 2015

Citeşte în continuare