UNICEF: Niciun copil nu trebuie lăsat în afara sistemului de educaţie!

Inapoi

București, 28 septembrie 2012. În perioada 23-25 septembrie 2012, UNICEF a organizat la Sinaia cea de a treia Conferinţă Naţională din cadrul Campaniei pentru participare şcolară “Hai la şcoală!”. Scopul evenimentului a fost acela de a prezenta celor implicaţi şi factorilor de decizie obiectivele, componentele, acţiunile şi mecanismele campaniei pentru prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, precum şi de a stabili împreună planurile de intervenţie şi calendarul  activităţilor.

În cadrul evenimentului, Reprezentantul UNICEF în România, dna. Sandie Blanchet, a făcut un apel către Guvernul României, autoritățile locale, Parlament, societate civilă și comunitatea internațională să-și unească forțele pentru a forma un parteneriat solid care să garanteze că niciun copil nu va fi lăsat în afara sistemului de educație. Fiecare copil din România are dreptul la educaţie, iar aceasta reprezintă viitorul țării.

La Conferinţă au participat peste trei sute de persoane: dl.Valeriu Zgonea – preşedintele Camerei Deputaţilor, E.S. Philippe Gustin – Ambasadorul Franţei în România, dna.Cristina Pocora – Preşedintele Comisiei pentru egalitate de şanse între bărbaţi şi femei din Camera Deputaţilor, dna.senator Elena Mitrea, dna.Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, dl.Damian Drăghici – consilier al primului-ministru, dl.Daniel Funeriu – consilier prezidenţial, dl.Radu Zlati – reprezentantul Ministerul Educaţiei, reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare Judeţene, ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, ai Centrelor Județene de Resurse şi Asistenţă Educaţională, directori ai şcolilor incluse în campanie, reprezentanţi ai partenerilor de implementare, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale.

Principala concluzie care a fost desprinsă în urma Conferinţei se referă la faptul că parteneriatele între sectorul de educație, cel social şi cel de sănătate, între autoritățile centrale și locale, între Guvern, Parlament și societatea civilă sunt nu numai necesare, ci şi esențiale pentru a ajuta la rezolvarea unor fenomene atât de complexe cum sunt absenteismul şi abandonul şcolar.

Educația este un puternic instrument pentru incluziunea socială – copiii care nu merg regulat la școală sunt cel mai adesea excluși din societate, iar analfabetismul contribuie la menținerea cercului vicios al sărăciei și marginalizării. Numeroase studii au arătat că o educație de calitate – în special pentru copiii de vârsta preșcolară – reprezintă una dintre cele mai profitabile investiții pe care o ţară o poate face”, a declarat dna.Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

În cadrul Conferinţei a fost lansată şi Platforma pe Educaţie, o iniţiativă comună a: UNICEF, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), a Ambasadei Franţei în România şi a World Vision cu scopul de a influenţa politicile publice, programele şi proiectele socio-educative, de a ameliora practicile în domeniu prin punerea în comun a tuturor modelelor de bune practici din domeniul serviciilor socio-educative. În cadrul acestei iniţiative va fi realizată o hartă a programelor şi serviciilor oferite de autorităţile publice locale, ONG-uri şi alţi furnizori de servicii din judeţul Cluj în vederea respectării dreptului la educaţie şi timp liber al copilului.

 

Despre campania de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar “Hai la şcoală!”

Pornind de la statisticile îngrijorătoare referitoare la copiii care părăsesc şcoala, UNICEF a demarat în parteneriat cu Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în 2010 o campanie de prevenire şi reducere a fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar. În anul şcolar 2010 – 2011, 38 de şcoli din 16 judeţe au fost incluse în program. Rezultatele foarte bune înregistrate după primul an au încurajat UNICEF să includă în campanie alte 103 şcoli din 37 de judeţe.

 

 

În total, în anul şcolar 2011 – 2012, Campania „Hai la şcoală!” a acoperit 141 de şcoli cu peste 50.000 de elevi, de pe aproape tot cuprinsul ţării. În anul şcolar 2012 – 2013, alte 100 de comunităţi sunt incluse în campanie, aproximativ 100.000 de copii şi familiile lor beneficiind de activităţile derulate.

În cel de al treilea an de campanie “Hai la Şcoală!”, partenerii de implementare ai UNICEF sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), Holt România şi Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Impreună”. Campania este susţinută şi de parteneri din sectorul privat, GDF SUEZ Energy România – partener principal şi clienţii BRD – Groupe Société General prin programul de donaţii lunare.

În cadrul campaniei “Hai la Şcoală!”, UNICEF are intervenţii la nivelul şcolii, al familiei şi al comunităţii. Intervenţiile la nivelul şcolii au ca scop transformarea şcolii într-un mediu primitor pentru copii, formarea mediatorilor şcolari, a directorilor şi a cadrelor didactice pentru a-şi adapta stilul de lucru nevoilor fiecărui elev. La nivelul familiei se urmăreşte întărirea legăturii părinţilor cu şcoala, implicarea lor în viaţa şcolară a copiilor lor şi îmbunătăţirea comunicării şi a relaţiei dintre copii şi părinţi. Intervenţiile la nivelul comunităţii urmăresc influenţarea şi mobilizarea membrilor comunităţii pentru a se implica şi a sprijini familiile ai căror copii sunt în risc de abandon şcolar


Despre UNICEF România

UNICEF este prezent în România şi în alte 190 de ţări pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor din perioada copilăriei mici până la adolescenţă.

În România, UNICEF susţine drepturile copiilor prin programe de sănătate şi nutriţie, educaţie de calitate, precum şi prin protecţia copiilor împotriva violenţei, neglijenţei şi HIV/SIDA. UNICEF este susţinut financiar integral prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţilor, fundaţiilor şi a guvernelor.

Pentru mai multe detalii, persoane de contact:

Codruța Hedeșiu, Coordonator Relații Externe și Presă UNICEF România, email chedesiu@unicef.org, tel 021 201 78 64

Raluca Dinu, Consultant Comunicare, UNICEF România, email rdinu@unicef.org, tel: 0744786809.

.


 

Articol din: 28 September 2012

Citeşte în continuare