UNICEF: Educația parentală contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor și la reușita lor în viață!

Inapoi

Studiile de specialitate au demonstrat că o bună pregătire a părinților, ca responsabili primordiali pentru creșterea, educarea și îngrijirea copiilor lor, contribuie la un parcurs școlar mai îndelungat al copiilor, la o sănătate mai bună și la formarea deprinderilor necesare pentru o viață sănătoasă a copiilor lor, la o protecție adecvată împotriva violenței, abuzurilor și neglijării, la o participare reală, adecvată vârstei, a copiilor la viața familiei și a comunității.

Un sistem de educație parentală trebuie să urmărească dezvoltarea competențelor parentale astfel încât fiecare copil să beneficieze de un start bun în viață, cu șanse și cu drepturi egale, pentru că evidențele de cercetare arată legătura puternică dintre comportamentul parental și dezvoltarea copilului.

Fiecare copil este diferit și fiecare vârstă vine cu provocările ei. Este important ca părinții să știe cum să gestioneze relația cu copiii lor la diferite vârste și să răspundă provocărilor folosind abordarea apreciativă. Din perspectiva UNICEF, educația parentală este un serviciu pe care statul trebuie să-l ofere părinților pentru ca aceștia să poată să-și îndeplinească rolul.

Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului stabilește cadrul legal internațional privind drepturile copilului și obligațiile corelative care revin Statelor membre și părinților pentru transpunerea în practică, la nivel național, a drepturilor copilului.

România alături de țări precum Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Israel, Republica Moldova și Bulgaria a demonstrat că educația parentală aduce beneficii substanțiale pentru copii și, în special, pentru cei mai vulnerabili dintre aceștia.

UNICEF și HoltIS au dezvoltat în România curricula pentru părinți cu copii de la naștere la 18 ani. În ultimii șase ani, UNICEF împreună cu HoltIS au construit o rețea de peste 800 de educatori parentali care au sprijinit peste 31.000 de părinți din întreaga țară să își îmbunătățească abilitățile și cunoștințele pentru a avea grijă de copiii lor.

În cadrul proiectului pilot Educație Incluzivă de Calitate, UNICEF împreună cu HoltIS au reușit să obțină o implicare record a taților. Pe durata proiectului, media participanților tați la cursurile de educație parentală a fost de 25 %, în timp ce media la nivel internațional este de 9,7%. În cadrul campaniei UNICEF “Hai la Școală!” implementată în 250 de școli din întreaga țară, cursurile de educație parentală au contribuit la scăderea cu 61% a absenteismului școlar.

UNICEF a sprijinit dezvoltarea Strategiei Naționale de Educație Parentală și este gata să colaboreze cu Ministerul Educației Naționale, autorități centrale, județene și locale pentru ca toți părinții din România să aibă acces la aceste cursuri, iar copiii lor să se bucure de mai multă atenție și să beneficieze de educație pozitivă.

Articol din: 25 Iunie 2018

Citeşte în continuare