UNICEF ajută copiii din 141 de comunităţi să se întoarcă la şcoală

Inapoi

UNICEF România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, lansează printr-o conferinţă naţională cel de-al doilea an al Campaniei pentru participarea şcolară, Hai la şcoală!

Pornind de la statisticile îngrijorătoare referitoare la copiii care părăsesc şcoala, UNICEF a demarat în 2010 o campanie de prevenire şi reducere a fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar. În anul şcolar 2010 – 2011, 38 de şcoli din 16 judeţe au fost incluse în program. Rezultatele foarte bune înregistrate după primul an au încurajat UNICEF să includă în campanie alte 103 şcoli din 37 de judeţe. În total, în anul şcolar 2011 – 2012, Campania Hai la şcoală va acoperi 141 de şcoli cu peste 50,000 de elevi, de pe aproape tot cuprinsul ţării.

După primul an de campanie, rezultatele arată că:

  • 60% din copiii la risc de abandon şi-au îmbunătăţit participarea şcolară;
  • În 50% din şcoli rata abandonului a scăzut cu 15-40% faţă de ratele înregistrate în ultimii doi ani;
  • Directorii şi-au îmbunătăţit capacitatea de a preveni şi reduce cauzele şcolare ale abandonului;
  • Cadrele didactice au abilităţi sporite de adaptare a metodelor de predare la nevoile copiilor la risc;
  • Mediatorii şcolari sunt mai bine pregătiţi să aplice metodele de reducere şi prevenire a abandonului şi absenteismului;
  • Părinţii înţeleg mai bine rolul şi importanţa educaţiei pentru copiii lor;
  • Şcolile au devenit mai atractive pentru copii în urma dotării cu echipamente şi material didactic.

În cadrul campaniei, UNICEF are intervenţii la nivelul şcolii, al familiei şi al comunităţii. Intervenţiile la nivelul şcolii au ca scop transformarea şcolii într-un mediu primitor pentru copii, formarea mediatorilor şcolari, a directorilor şi a cadrelor didactice pentru a-ţi adapta stilul de lucru nevoilor fiecărui elev. La nivelul familiei se urmăreşte întărirea legăturii părinţilor cu şcoala, implicarea lor în viaţa şcolară a copiilor lor şi acordarea de sprijin părinţilor prin consiliere şi discuţii individuale. Intervenţiile la nivelul comunităţii urmăresc influenţarea şi mobilizarea membrilor comunităţii pentru a se implica şi a sprijini familiile ai căror copii sunt în risc de abandon şcolar.

Fiecare copil are dreptul la educaţie. Copiii au nevoie să meargă la şcoală pentru a trăi o viaţă decentă, pentru a se putea integra la maturitate în societate. Lipsa educaţiei înseamnă excludere socială şi continuarea cercului vicios al sărăciei . Prin campania “Hai la şcoală!”, abordăm problema absenteismului şi a abandonului din mai multe direcţii, şi mobilizăm nu numai şcolile, ci şi familiile, comunitatea şi factorii de decizie pentru a găsi şi aplica soluţii care să prevină extinderea acestor fenomene, care pot afecta pe termen lung nu numai copiii de azi, ci şi întreaga societate românească”, a declarat Reprezentantul UNICEF în România, dl. Edmond McLoughney.

În anul şcolar 2011 – 2012, partenerii de implementare ai UNICEF pentru campania Hai la şcoală! sunt: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), Instititul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), Centrul de Resurse şi Informaţii pentru Profesiuni Sociale (CRIPS), Holt România şi Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Impreună”. Campania este susţinută şi de parteneri din sectorul privat, GDF SUEZ Energy România – partener principal şi clienţii BRD – Groupe Société General prin programul de donaţii lunare.

La conferinţa de la Sinaia participă directori şi profesori din cele 103 şcoli nou intrate în campanie, reprezentanţi ai Inspectoratelor Şcolare din cele 37 de judeţe, ai Ministerului Educaţiei, ai partenerilor de implementare ai UNICEF şi reprezentantul GDF SUEZ Energy România, Ramona Sărărescu, Project Manager Comunicare. Scopul conferinţei este de a prezenta celor implicaţi obiectivele, componentele, acţiunile şi mecanismele campaniei, de a stabili împreună planurile de acţiune şi calendarul de implementare al activităţior în fiecare comunitate.

###

Despre UNICEF

UNICEF este prezent în România şi în alte 150 de ţări şi teritorii pentru a promova supravieţuirea şi dezvoltarea copiilor, din perioada copilăriei mici până la adolescenţă. În România, UNICEF susţine drepturile copiilor prin programe de sănătate şi nutriţie, educaţie de calitate şi de protecţie a copiilor împotriva violenţei, neglijenţei şi HIV/SIDA. UNICEF este susţinut financiar prin contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, corporaţiilor, fundaţiilor şi ale guvernelor.


Persoană de contact
: Codruţa Hedeşiu, Coordonator Relaţii Externe şi Presă, UNICEF România, tel: 021. 201.78.64, e-mail chedesiu@unicef.org.

Articol din: 17 April 2011

Citeşte în continuare