UNICEF acordă o atenţie deosebită educaţiei timpurii

Inapoi

În perioada 4-6 iunie 2012, Biroul Regional UNICEF pentru Europa Centrală şi de Est şi Comunitatea Statelor Independente (CEECIS) în parteneriat cu Global Partnership for Education (GPE) au organizat, la Atena, Workshopul la nivel înalt pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei timpurii în ţările din Regiune.

Evenimentul a reunit aproximativ 100 de participanţi, din peste 20 de ţări: reprezentanţi ai guvernelor, agenţiilor internaţionale, institutelor de cercetare şi ai societăţii civile, precum şi experţi internaţionali. Din partea României a participat o delegaţie condusă de Luminţa Costache, Specialist Politici Sociale, UNICEF România. Din această delegaţie au mai făcut parte: Viorica Preda – Inspector General pentru Învăţământul Preşcolar, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Carmen Lica – Director Executiv Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, Cătălina Ulrich – Şef de Departament Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti şi Mariana Moarcas – Senior Operations Officer Banca Mondială.

Scopul acestui workshop a fost de a oferi un impuls pentru realizarea agendei privind calitatea şi accesul echitabil la educaţia timpurie a copiilor în ţările din CEECIS. Ţările participante au fost sprijinite în definirea unui sistem de monitorizare a calităţii serviciilor de educaţie timpurie a copiilor şi în dezvoltarea unui plan de acţiuni pentru îmbunătăţirea calităţii şi a accesului echitabil la serviciile de educaţie timpurie a copiilor, cu accent pentru cei mai dezavantajaţi dintre aceştia.

Oferirea de servicii de educaţie timpurie reprezintă o modalitate excelentă de a îmbunătăţi şi de a susţine bunăstarea copiilor, promovarea dezvoltării lor sociale, emoţionale, fizice şi cognitive, precum şi de a oferi oportunităţi de învăţare şi disponibilităţi de dezvoltare pentru şcolarizare. O multitudine de studii relevă faptul că educaţia timpurie de calitate este benefică în mod special pentru copiii care provin din medii socio-economice dezavantajate şi din grupuri marginalizate, putând compensa deprivările din mediile sociale din care provin. Atunci când se ţine cont de calitatea şi accesul echitabil în finanţarea şi implementarea serviciilor de educaţie timpurie, se înregistrează un impact pozitiv în ceea ce priveşte educaţia, starea economică şi socială, precum şi în ceea ce priveşte reducerea sărăciei atât în ţările dezvoltare, cât şi în cele în curs de dezvoltare.

Primii ani din viaţa unui copil, de la naştere până la începerea şcolii, sunt fundamentali deoarece reprezintă baza abilităţilor de învăţare ulterioare. Investiţia în servicii de educaţie timpurie de calitate ajută copiii, în mod special pe cei mai dezavatajaţi, să mergă la şcoală la timp, să obţină rezultate mai bune la învăţătură, să stea mai mult în şcoală şi să aibă oportunităţi crescute de dezvoltare pentru atingerea potenţialului maxim”, a declarat Luminţa Costache, Specialist Politici Sociale, UNICEF România.

În această perioadă, ţările se confruntă cu o dublă provocare: cum să extindă disponibilitatea serviciilor de educaţie timpurie pentru copiii care sunt în afara sistemului şi cum pot, în acelaşi timp, să revitalizeze şi să crească calitatea serviciilor existente.

Promovarea bunelor practice în acest domeniu implică un dialog atât la nivel naţional, cât şi la nivel de comunitate, precum şi necesitatea unei consultări la nivel general în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de educaţie timpurie.

La propunerea dnei.Viorica Preda, reprezentantul Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, planul de acţiuni pentru monitorizarea şi îmbunătăţirea calităţii şi a accesului echitabil la serviciile de educaţie timpurie a copiilor dezvoltat de delegaţia română în cadrul workshopului de la Atena va fi inclus ca anexă în Strategia Naţională privind Educaţia Timpurie. Pentru workshopul de la Atena, delegaţia română a dezvoltat şi un poster diagramă referitor la situaţia curentă privind educaţia timpurie în România.

Articol din: 18 June 2012

Citeşte în continuare