Studiul național pentru România a fost finalizat

Inapoi

UNICEF împreunã cu partenerii sãi a marcat finalizarea Studiului național pentru România, parte a Iniþiativei globale privind copiii în afara sistemului de educaþie, în cadrul unei întâlniri cu profesioniºtii din domeniul educaþiei. Evenimentul a avut loc miercuri, 19 decembrie 2012, la sediul Institutului de Științe ale Educației.

Iniþiativa globalã privind copiii în afara sistemului de educaþie, lansatã de UNICEF și Institutul de Statisticã al UNESCO, vizeazã dezvoltarea studiilor naționale prin colaborarea dintre parteneri guvernamentali și decidenți, precum și îmbunãtãțirea capacitãții naționale de colectare și gestionare a statisticilor legate de educație, analiza politicilor și dezvoltarea de strategii.

România este una dintre cele 26 de þãri din întreaga lume care fac parte din aceastã inițiativã în care se analizeazã în profunzime, pe baza unei metodologii comune, situația copiilor care nu merg la școalã, inclusiv factorii de excludere și politicile existente menite sã îmbunãtãțeascã participarea lor școlarã.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului și Sportului, Institutului Național de Statisticã și ai Institutului de Științe ale Educației – organizații partenere ale UNICEF în elaborarea raportului pentru România -, precum și reprezentanți ai ONG-urilor.

Articol din: 20 December 2012

Citeşte în continuare