Strategii de incluziune a romilor – de la intenții bune la rezultate reale

Inapoi

București, 22 aprilie 2013. Reprezentanța Națiunilor Unite în România și Agenția de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei  Europene în România, au organizat luni, 22 aprilie 2013, Conferința “Strategii de incluziune a romilor - de la intenții bune la rezultate reale”. Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune, László Andor, şi Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu, au deschis evenimentul de la București.

Reprezentanța Națiunilor Unite în România consideră că autoritățile de la nivel central și local din România, precum și cele de la nivel european, societatea civilă și organizațiile internaționale trebuie să își reînnoiască angajamentele în ceea ce privește incluziunea romilor. Agențiile ONU apreciază că toți cetățenii români vor beneficia de faptul că toate grupurile vulnerabile, inclusiv romii, vor avea acces la servicii inclusive și la piața forței de muncă. Astfel, dezvoltarea țării va fi sustenabilă, iar România va deveni mai prosperă, a declarat Sandie Blanchet, UN Acting Resident Coordinator.

Scopul conferinței a fost identificarea de soluții eficiente, cu rezultate dovedite, precum și reînnoirea angajamanetul factorilor de decizie pentru a avansa agenda incluziunii sociale a romilor. România s-a angajat să îmbunătățească situația romilor și să ia măsuri concrete și măsurabile în ceea ce privește incluziunea socială. Pentru a putea fi realizate însă aceste deziderate este nevoie de o strategie integrată, eficientă și actualizată în linie cu cerinţele Strategiei Europene 2020.

Uniunea Europeana trebuie să accepte ideea că problema romilor este a o problemă a întregii Uniuni Europene, și doar împreună putem găsi cele mai bune soluții pentru ca această minoritate să nu mai fie considerată paria societății. Soluțiile trebuie să plece de la educație și să conducă la dezvoltarea capitalului uman, ceea ce trebuie avut în vedere cu maximă seriozitate în perioada de programare a finanțărilor europene 2014-2020”, a declarat Mariana Câmpeanu, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Tema dezbaterilor din cadrul Conferinței a pornit de la Strategia Națională de Incluziune a Romilor și modul în care această strategie este reflectată în planurile de guvernare și în strategiile naționale, inclusiv în cele care vor fi cofinanțate în cadrul acordului de parteneriat între România și Uniunea Europeană pentru perioada 2014 – 2020.

Implementarea unor acțiuni eficiente și targetate la nivel local necesită o abordare care vizează investițiile în capitalul uman. În special în Europa Centrală și în Balcani, investițiile sociale în integrarea romilor pot aduce beneficii majore, iar absența lor poate genera probleme economice și sociale grave. În România, investițiile ar trebui încurajate pentru a facilita integrarea pe piața muncii a romilor și, în mod special, a femeilor și a tinerilor romi, iar la nivel general a persoanelor care locuiesc în comunități izolate și îndepărtate”, a spus László Andor, Comisar European pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune.

În cadrul Conferinței, a fost prezentată și o analiză comparativă a situației incluziunii sociale a romilor din ultimii 15 ani. De asemenea, au fost prezentate modele de bună practică implementate de autorități centrale și locale, ONG-uri și organizații internaționale privind accesul romilor la servicii de educație, de integrare pe piața muncii, sănătate, precum și la intervenții integrate inclusiv care să asigure accesul la locuințe.

Una dintre marile mize economice pentru România și, implicit, pentru Europa, în următorii 10 ani trebuie să fie dezvoltarea capitalului uman care provine din interiorul minorității romilor, capital uman care poate deveni motorul de redresare și dezvoltare economică atât de dorit de toată lumea, mai ales dacă ținem cont de piramida vârstelor pe care România îl va avea undeva în anul 2050”, a declarat Gelu Duminică, Director Executiv, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”.

La conferință ce a avut loc la Hotel Intercontinental au participat peste 150 de persoane, reprezentanți ai Guvernului României, ai Președinției, ai Comisiei Europene, ai organizațiilor neguvernamentale, organismelor ce gestioneaza fonduri europene, agențiilor ONU și ai altor organizații internaționale.


Despre Reprezentanța Națiunilor Unite în România

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a fost creată în anul 1945. 51 de țări s-au angajat atunci să mențină pacea și securitatea internațională, să dezvolte relații de prietenie între națiuni și să promoveze progresul social, standarde de viață mai bune și drepturile omului. Deși este cunoscută mai ales pentru acțiunile de menținere și stabilire a păcii, prevenire a conflictelor și asistență umanitară, sunt multe alte modalități prin care Organizația Națiunilor Unite și agențiile, fondurile și programele sale ne afectează viața și fac lumea un loc mai bun în care să trăim. În România, în acest moment acționează următoarele organisme ale ONU: Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), UNICEF, OMS, Banca Mondială.

Despre Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună”

Agenţia „Împreună” este o fundaţie de dezvoltare comunitară, non profit, apolitică şi neguvernamentală, fondată în 1999. Misiunea sa este păstrarea şi afirmarea identităţii romilor, recunoaşterea lor ca popor şi ca minoritate etnică şi naţională. Fundaţia îşi îndeplineşte acest scop prin cercetare, documentare, diseminare, sprijin la elaborarea şi implementarea politicilor publice destinate romilor. Obiectivele Agenţiei „Împreună” se situează pe două axe: dezvoltarea comunităţilor de romi, în contextul drepturilor civile, sociale, politice şi economice, precum și cooperarea şi parteneriatele cu organizaţii publice şi private, naţionale şi internaţionale, specializate în implementarea de programe sociale pentru romi.

Despre Reprezentanța Comisiei Europene în România (RCE)

RCE reprezintă Comisia Europeana în România și asigură un flux eficient de informații între aceasta și cetățenii și autoritățile României. Misiunea RCE este de a contribui la o cât mai bună înțelegere a Uniunii Europene, a scopurilor, valorilor și politicilor acesteia, aducând informația europeană cât mai aproape de cetățeni, într-o formă adaptată nevoilor lor specifice.

Articol din: 22 April 2013

Citeşte în continuare