#STOPviolentei impotriva copiilor

Inapoi

București, 4 septembrie 2014. Secretarul de Stat Ioana Liana Cazacu și Reprezentantul UNICEF în România Sandie Blanchet au semnat astăzi un acord de parteneriat între Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (DESFB) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) și UNICEF pentru prevenirea violenței împotriva copiilor.

Sandie Blanchet si Ioana Liana Cazacu

Sandie Blanchet si Ioana Liana Cazacu

În anul 2011, au fost raportate 11,000 cazuri de violență împotriva copiilor. Multe dintre aceste cazuri au fost de neglijare a copiilor, urmate de abuz emoțional, fizic și sexual. Cu toate acestea, se consideră că numărul de cazuri raportate reflectă doar o mică parte din cazurile de violență. Datele UNICEF arată că, atunci când un copil face ceva greșit, prima reacție a 54% dintre părinți este de a ridica vocea, iar 11% dintre părinți pălmuiesc imediat copilul sau îl trag de păr. Chiar și profesioniștii care lucrează cu familiile și ar trebui să protejeze copiii sunt influențați de această normă socială: o evaluare a UNICEF a arătat că doar 54% din cazurile de violență au fost evaluate corect de către asistenții sociali chiar dacă ei au fost pregătiți în acest sens.

Violența este un fenomen complex, care lasă urme adânci asupra copiilor. Este important să lucrăm împreună atât în ceea ce privește prevenirea acestui fenomen prin pregătirea profesioniștilor de la nivel local – asistenți sociali, asistentele medicale comunitare -, cât și în ceea ce privește conștientizarea de către părinți a efectelor violenței asupra copiilor”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

În cadrul parteneriatului se pune accentul pe ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, pe întărirea capacității profesioniștilor de la nivel local în recunoașterea și abordarea formelor de violență domestică. De asemenea, cele două organizații vor colabora în dezvoltarea campaniei împotriva violenței domestice derulată de UNICEF pe durata a trei ani.

Angajamentul semnat astăzi reprezintă pentru DESFB un prim pas în asigurarea de șanse egale în dezvoltare pentru toți cetățenii României, cu precădere pentru cei vulnerabili și marginalizați, prin oferirea de protecție împotriva oricăror forme de violență. DESFB va întreprinde toate demersurile necesare pentru a promova, alături de UNICEF, întărirea capacității profesioniștilor la nivel local în recunoașterea și abordarea formelor de violență în familia”, a spus Ioana Liana Cazacu, Secretar de Stat, MMFPSPV.

Scopul campaniei derulate în parteneriat este de a crește nivelul de informare și conștientizare a publicului cu privire la formele de violență împotriva copiilor, în special a abuzului verbal, și de a sprijini părinții și familiile să adopte metode de disciplinare pozitive. La nivel național, o campanie media va conștientiza persoanele în ceea ce privește efectele negative ale abuzului verbal, care este una dintre cele mai obișnuite forme de violență și cea mai puțin recunoscută ca formă a violenței împotriva copiilor.

La nivel local, UNICEF adresează toleranța în ceea ce privește violența lucrând cu profesioniștii de acolo, cum ar fi asistenții sociali și asistentele medicale comunitare.

Împreună cu MMFPSPV și alături de DESFB dezvoltăm și testăm modele de training petru a-i ajuta să identifice și raporteze cazurile de violență și să sprijine copiii și familiile lor – uneori chiar și separând copilul de familie (în cazul în care este un pericol  imediat), dar și ajutând părinții să învețe diverse modalități constructive de a-și crește copiii.

“DESFB apreciază în mod special activitatea UNICEF în România și își dorește ca prin semnarea acestui parteneriat pentru prevenirea violenței în familie să pună bazele unei colaborări concrete între cele două semnatare, în privința acestei problematici. DESFB abordează cu responsabilitate mandatul instituțional privitor la prevenirea violenței domestice, misiunea sa fiind aceea de a veghea la respectarea prevederilor legale ce decurg din aceste angajamente. Conștientizăm totodată provocările actuale și ne asumăm faptul că le vom răspunde cu soluții concrete și eficiente. Parteneriatul asumat astăzi va continua până la încheierea actualului Parteneriat de Colaborare încheiat de România și UNICEF cu orizont de timp 2017”, a completat Ioana Liana Cazacu.

Articol din: 4 September 2014

Citeşte în continuare