SONDAJ DE OPINIE 2016 – Perspectiva elevilor asupra priorităților de politici publice vizând copiii și adolescenții

Inapoi

Rezultate

UNICEF România împreună cu Consiliul Național al Elevilor a realizat în perioada 6 octombrie – 16 noiembrie 2016 un sondaj online despre perspectiva elevilor asupra priorităților politicilor publice care vizează problemele și nevoile copiilor și adolescenților din România. Chestionarul a fost completat de 6942 de elevi cu vârste între 10 și 18 ani. Distribuția eșantionului de respondenți care au acceptat să completeze chestionarul indică o suprareprezentare semnificativă a celor din categoria de vârstă 15-18 ani (83%), a fetelor (74%) și a celor care locuiesc în mediul urban (66%) și o subreprezentare a elevilor aparținînd minorităților etnice (sub 2% din total eșantion). Chiar dacă, din perspectiva reprezentativității, sondajul are anumite limite, modul în care se distribuie opiniile copiilor referitoare la prioritățile de intervenție indică o ierarhie bine cristalizată neafectată în mod semnificativ de caracteristicile demografice.

Astfel, din perspectiva majorității celor care au răspuns la chestionar prioritatea numărul 1 de intervenție este asigurarea accesului oricărui copil din România la o educație incluzivă și de calitate (vezi figura 1). 76% dintre respondenți consideră prioritar ca toți copiii și adolescenții, inclusiv cei vulnerabili (de ex. copii care locuiesc la sate, de etnie romă, cu dizabilități) să meargă la școală unde să poată primi o educație de calitate și să fie încurajați să-și continue studiile pentru a se putea ulterior integra pe piața muncii și în societate.

În viziunea majorității celor care au participat la acest sondaj următoarele două priorități de intervenție sunt, pe de o parte, protecția copiilor împotriva abuzurilor, neglijării și violenței și, pe de altă parte, accesul copiilor și adolescenților la servicii de sănătate de calitate și prietenoase.  Ambele priorități au fost alese, aproape în egală măsură, de 6 din 10 copiii care au completat chestionarul.

Ierarhia realizată prin intermediul acestui sondaj este completată de un set de alte trei priorități, susținute fiecare de aproximativ 46-47% dintre respondenți, respectiv: protecția împotriva discriminării; creșterea și dezvoltarea într-un mediu protejat și în familie și accesul la programe de voluntariat, consiliere în carieră, ucenicie și activități recreative. Susținerea pentru aceste trei priorități anterior menționate variază ușor în funcție de vârsta celor care au răspuns la chestionar. Astfel, dacă cei cu vârsta până în 14 ani acordă într-o mai mare măsură importanță creșterii și dezvoltării în mediul familial și într-o comunitate prietenoasă, precum și non-discriminării, cei cu vârsta de peste 14 ani consideră într-o proporție mai mare ca fiind prioritară dezvoltarea oportunităților de a participa la programe de voluntariat și activități de petrecere a timpului liber, de a fi consiliați în ce privește viitoarea carieră și de a-și dezvolta abilitățile de viață.

Participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc, precum și accesul adolescenților cu diverse probleme de dezvoltare sau comportamentale la servicii specializate sunt pe ultimele două locuri în ierarhia priorităților respondenților chestionați.

Figura 1. Ierarhia priorităților din perspectiva elevilor

pozaParticipanților la sondaj li s-a cerut să aleagă doar 4 priorități dintr-o listă de 8, iar analizând modul în care se grupează opțiunile individuale copiilor pentru anumite priorități, se constată existența a patru grupuri principale:

Un prim grup – cel mai numeros de altfel, reprezentând 42% din total  eșantion – este foarte preocupat în primul rând de creșterea și dezvoltarea într-un mediu protejat și în familie, această prioritate fiind selectată de 94% dintre copii aparținând acestui grup.Următoarele 2 priorități ale acestui grup sunt reprezentate de accesul la educație de calitate și de protecția împotriva abuzurilor, neglijării și violenței asupra copiilor în familie, la școală și în comunitate.

Al doilea grup, care reprezintă 30% din total eșantion, se distinge prin faptul că marea majoritatea a copiilor care îl formează sunt preocupați de două aspecte: accesul copiilor și adolescenților la servicii de sănătate de calitate și prietenoase și de accesul la educație incluzivă și de calitate.

Un al treilea grup – reprezentând 20% din total eșantion – este centrat pe accesul copiilor cu probleme la servicii de specialitate.

Cel de-a patrulea grup (8% din eșantion) au ales în marea lor majoritate ca fiind priorități, pe de o parte, accesul la programe de voluntariat, consiliere în carieră, ucenicie și activități recreative și, pe de ală parte, protecția împotriva discriminării.

infografic-survey-adolescenti_mic

Pe baza rezultatelor acestui sondaj, putem concluziona că așteptările elevilor referitoare la politici publice și intervenții care îi vizează se concentrează pe trei mari direcții și acelea sunt educația de calitate, combaterea violenței de orice natură și serviciile de sănătate de calitate și prietenoase.

 

 

 

Articol din: 22 November 2016

Citeşte în continuare