Situaţia privind abandonul şcolar în România

Inapoi

Abandonul şcolar este o problema gravă, iar prognozele arată că acest fenomen se va accentua din cauza crizei economice.

Abandonul şcolar anual pe ciclurile primar şi gimanzial a fost în anul şcolar 2007-2008 de 1.9% iar fenomenul este mai pregnant în ciclul gimnazial (2,2%) în mediul rural (2,2%) şi mai accentuat în rândul băieţilor (2,2%) [pentru comparaţie abandonul şcolar anual pe ciclul primar de 1,7%, în mediul urban pe ambele cicluri - 1,7% iar în rândul fetelor pe ambele cicluri de 1,7%]

Astfel în anul şcolar 2007-2008 rata de abandon pe amblele cicluri a scăzut uşor faţă de anul precedent (2.0%).

Conform unor date din 2002, cele mai afectate judeţe de fenomenul abandonului şcolar sunt: Ilfov, Călăraşi, Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Covasna, Bacău, Vrancea, Iaşi, Neamţ, Suceava.

UNICEF va derula o evaluare rapidă a situaţiei actuale a abandonului şcolar, tocmai pentru a verifica dacă aceste judeţe continuă să fie cele mai afectate de acest fenomen.

Este această problemă legată strâns şi de criza economică actuală?

Deocamdată analizele obţinute de UNICEF pe baza sistemului de monitorizare sentinelă a impactului crizei economice arată o creştere de 10 % a absenteismului şcolar.

Prognoza privind impactul crizei economice estimează o creştere a populaţiei afectată de sărăcie, lucru care va conduce indubitabil la creşterea fenomenului de abandon şcolar.

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare