Schimb de experienţă între partenerii de implementare din Campania ”Hai la şcoala !”

Inapoi

La sfârşitul lunii februarie 2012, partenerii de implementare a proiectelor din cadrul campaniei UNICEF pentru participare şcolară, "Hai la şcoală!" s-au întâlnit pentru a prezenta activităţile derulate până în acest moment.

Campania se derulează în 141 de şcoli cu un nivel ridicat de absenteism şi abandon şcolar, iar intervenţiile au loc la nivelul şcolii, al familiei şi al comunităţii.

Reprezentanţii Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), ai Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), ai oarganizaţiei Holt România, ai Centrului de Resurse şi Informaţii pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) şi ai Agenţiei de Dezvoltare Comunitară “Împreună” au discutat despre activităţile derulate împreună cu şcolile, părinţii şi comunitatea şi despre provocările şi oportunităţile pe care le aduce abordarea integrată, din punct de vedere educaţional şi social, a absenteismului şi abandonului şcolar

Discuţiile au fost şi un prilej de explorare a unor modalităţi de îmbunătăţire a colaborări dintre parteneri şi de eficientizare a intervenţiilor la nivel local.

INTERVENŢII LA NIVELUL ŞCOLII

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢEI

 • Formarea directorilor de şcoli
 • Formarea cadrelor didactice
 • Activităţi cu părinţii

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 • Formarea mediatorilor şcolari
 • Formarea directorilor de şcoli pentru educaţie incluzivă şi interculturală
 • Formarea profesorilor de limba rromani

VOLUNTARI CORPUL PĂCII

 • Activităţi extracuriculare cu elevii

INTERVENŢII LA NIVELUL FAMILIEI

FUNDAŢIA HOLT ROMÂNIA

Intervenţii de educaţie parentală:

 • Persoane resursă de la CJRAE formaţi ca formatori de educatori parentali;
 • Profesorii formaţi ca educatori parentali;
 • Părinţii vor putea beneficia de programe structurate de educaţie parentală;
Întâlniri cu părinţii:

 • Discuţii faţ în faţ cu părinţi copiilor la risc;
 • Vizite în comunitate

INTERVENŢI LA NIVELUL COMUNITĂŢI

CENTRUL DE RESURSE ŞI INFORMAŢI PENTRU PROFESIUNI SOCIALE

Mobilizare comunitară:

 • Inventar al resurselor umane disponibile la nivel local;
 • Instrumente pentru referenţii sociali de monitorizare şi prevenire a abandonului;
 • Formarea resurselor la nivelul comunităţii;
 • Promovarea modelelor de bună practică implementate de autorităţi;

AGENŢA DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ “ÎMPREUNĂ”

Promovarea modelelor Rome de succes:

 • Selectarea unor şcoli cu număr mare de elevi romi;
 • Selectarea a 15 profesionişti romi de succes;
 • Realizarea unui documentar despre aceştia;
 • Promovarea importanţei educaţiei în comunităţile selectate.

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare