Raportul UNICEF Starea Copiilor Lumii comemorează 20 de ani de la adoptarea Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului

Inapoi

NEW YORK, 19 noiembrie 2009 - O ediţie specială a raportului de referinţă al UNICEF Starea Copiilor Lumii, ce urmăreşte impactul Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi provocările rămase, a fost lansată astăzi.

“Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este cel mai ratificat tratat de drepturi ale omului din istoria omenirii,” a declarat Ann M. Veneman, Directorul Executiv al UNICEF. “Convenţia a transformat modul în care sunt priviţi şi trataţi copiii în lumea întreagă.”

Convenţia a fost ratificată de 193 de ţări, ratificarea reprezentând procesul prin care statele se obligă să respecte articolele unui tratat internaţional. Documentul exprimă un set de drepturi universale ale copilului, cum este dreptul la identitate, nume şi naţionalitate, dreptul la educaţie şi dreptul la cele mai înalte standarde de sănătate şi protecţie împotriva abuzului şi exploatării.

La baza acestor drepturi stau patru principii fundamentale – nediscriminarea, interesul superior al copilului ca principalul considerent în orice aspect ce îl afectează, dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare, dar şi respectarea opiniei copiilor.

Convenţia identifică de asemenea obligaţia guvernelor de a face tot ce le stă în putinţă pentru asigurarea acestor drepturi şi recunoaşte rolul special al părinţilor în creşterea copiilor.

Raportul Starea Copiilor Lumii descrie relevanţa Convenţiei.

Peste şaptezeci de ţări au incorporat coduri ale copilului în legislaţia lor naţională, coduri inspirate din prevederile Convenţiei, iar gradul de conştientizare şi acţiunile de advocacy legate de problematica protecţiei copilului au sporit considerabil din momentul în care Convenţia a fost deschisă semnării, acum 20 de ani.

S-au înregistrat progrese remarcabile în ultimii douăzeci de ani:

  • Numărul anual de decese din rândul copiilor sub cinci ani a scăzut de la aproximativ 12,5 milioane în 1990 la o cifră estimativă de 8,8 milioane în 2008, ceea ce reprezintă o scădere de 28% a ratei mortalităţii copiilor sub cinci ani;
  • Între 1990 şi 2006, 1,6 miliarde de oameni din toate ţările lumii au obţinut acces la surse îmbunătăţite de apă;
  • La nivel global, în jur de 84% dintre copiii cu vârste de şcoală primară merg astăzi la şcoală, iar disparităţile de gen în ceea ce priveşte cuprinderea în învăţământul primar se micşorează;
  • Copiii nu mai reprezintă faţa nevăzută a pandemiei HIV/SIDA;
  • S-au făcut paşi importanţi în vederea protejării copiilor împotriva înrolării ca soldaţi sau a traficului pentru prostituţie sau servitute domestică şi
  • Vârsta copiilor care se căsătoresc este în creştere în unele ţări, în timp ce numărul fetelor supuse mutilării genitale scade treptat.

Cu toate acestea, drepturile copilului nu sunt nici pe departe respectate, potrivit UNICEF.

“Este inacceptabil că există în continuare copii care mor din cauze ce pot fi prevenite, cum sunt pneumonia, malaria, rujeola şi subnutriţia,” a afirmat Veneman. “Mulţi dintre copiii lumii nu vor vedea niciodată cum arată o sală de clasă, în timp ce milioane de copii nu beneficiază de protecţie împotriva violenţei, abuzului, exploatării, discriminării şi neglijării.”

Trebuie acordată în continuare o atenţie deosebită drepturilor fetelor. Majoritatea copiilor ce nu frecventează şcoala primară sunt fete şi tot fetele prezintă un risc mai mare de a fi supuse violenţei sexuale, de a fi traficate sau forţate să se căsătorească timpuriu. În multe regiuni, fetele beneficiază arareori de servicii medicale de bază.

Raportul include eseuri scrise de specialişti din sectorul public şi privat, dar şi exemple privind situaţia drepturilor copilului în diferite state.

Multe dintre eseurile specialiştilor oferă sfaturi legate de rolul pe care l-ar putea juca Convenţia într-o lume urbanizată, cu o populaţie aflată în continuă creştere şi cu provocări ecologice, în următorii 20 de ani şi nu numai. Raportul prezintă de asemenea o serie de sugestii prin care se poate asigura că protecţia drepturilor copilului îşi continuă progresul.

Vor avea loc peste 160 de evenimente peste tot în lume prin care se va sărbători cea de-a 20-a aniversare a Convenţiei. Ediţia specială a raportului Starea Copiilor Lumii face parte din contribuţia pe care UNICEF o aduce acestor evenimente, contribuţie ce include şi găzduirea împreună cu parteneri guvernamentali şi din societatea civilă a unei ceremonii de aniversare internaţională şi a unui grup de discuţii, ambele organizate la sediul Naţiunilor Unite în 20 noiembrie.

“Marea provocare în următorii 20 de ani va fi plasarea categorică a interesului superior al copilului în centrul tuturor activităţilor omenirii,” a declarat Veneman. “Este responsabilitatea noastră comună să asigurăm fiecărui copil dreptul la supravieţuire, dezvoltare, protecţie şi participare.”

Despre UNICEF

UNICEF activează în peste 150 de ţări şi teritorii pentru a ajuta copiii să supravieţuiască şi să prospere, începând cu perioada copilăriei timpurii şi pe toată durata adolescenţei. Cel mai mare furnizor de vaccinuri pentru ţările în curs de dezvoltare, UNICEF sprijină sănătatea şi nutriţia copilului, accesul la apă potabilă şi salubritate, o educaţie de calitate pentru toţi copiii, băieţi sau fete, şi protejarea copiilor împotriva violenţei, exploatării şi SIDA. UNICEF este integral finanţat de contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, companiilor, fundaţiilor şi guvernelor.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Hedeşiu Codruţa, Coordonator Relaţii externe şi Presă, 021 201 78 64, chedesiu@unicef.org.

Articol din: 17 April 2009

Citeşte în continuare