Putem asigura unei întregi generaţii o viaţă fără SIDA dacă ne concentrăm asupra celor mai dezavantajate comunităţi afectate de HIV, potrivit noului raport al ONU ce marchează Ziua Internaţională a Luptei împotriva SIDA

Inapoi

Putem asigura o viaţă fără SIDA unei întregi generaţii dacă comunitatea internaţională depune eforturi susţinute pentru a oferi acces universal la programe de prevenire HIV, tratament şi protecţie socială, potrivit documentului "Copiii şi SIDA: al cincilea raport de bilanţ 2010", lansat azi la New York. Atingerea acestui obiectiv depinde totuşi de ajutorul acordat celor mai marginalizaţi membri ai societăţii.

Deşi copiii în general au avut de câştigat enorm prin progresul considerabil înregistrat în lupta anti-SIDA, milioane de femei şi de copii sunt trecuţi cu vederea din cauza inechităţilor datorate genului, situaţiei economice, poziţiei geografice, nivelului de educaţie şi statutului social. Eliminarea acestor bariere este crucială pentru a asigura tuturor femeilor şi copiilor un acces universal la cunoştinţe, îngrijiri, protecţie şi prevenire a transmiterii virusului de la mamă la făt.

“Pentru a avea o generaţie fără SIDA, trebuie să facem mai mult şi să ajungem la cele mai afectate comunităţi. În fiecare zi, aproximativ 1.000 de bebeluşi din Africa Subsahariană sunt infectaţi cu HIV prin transmitere verticală,” a afirmat Anthony Lake, Directorul executiv al UNICEF. “Al cincilea raport de bilanţ privind copiii şi SIDA scoate în evidenţă inovaţii, precum Pachetul Mama şi Copilul, care pot oferi tratamentul antiretroviral vital mai multor mămici şi copiilor lor decât până acum,” a declarat Lake.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi-a actualizat ghidul în acest an pentru a asigura femeilor însărcinate seropozitive şi bebeluşilor lor servicii eficiente de prevenire a transmiterii verticale. . În ţările cu venituri reduse şi medii, 53% dintre femeile însărcinate ce trăiesc cu HIV au beneficiat de medicamente antiretrovirale pentru prevenirea transmiterii verticale în 2009, comparativ cu 45% în 2008. Una dintre cele mai semnificative creşteri s-a înregistrat în Africa de Est şi de Sud, unde procentul a crescut cu 10 puncte, de la 58% în 2008 până la 68% în 2009.

“Avem dovezi clare care arată că se poate elimina transmiterea verticală,” a afirmat Dr. Margaret Chan, Directorul General al OMS. “Pentru atingerea acestui obiectiv, e nevoie în primul rând de o mai bună prevenire în rândul femeilor şi al mamelor.”

SIDA rămâne una din principalele cauze de deces în rândul femeilor aflate la vârstă reproductivă la nivel mondial şi o cauză majoră a mortalităţii materne în ţările ce se confruntă cu epidemii generalizate. În Africa Subsahariană, 9% din cazurile de mortalitate maternă se datorează HIV/SIDA.

“Aproximativ 370.000 de copii se nasc cu HIV anual. Fiecare din aceste cazuri de infectare cu HIV poate fi prevenit,” a declarat Michel Sidibé, Director Executiv, UNAIDS. “Trebuie să punem capăt mortalităţii mamelor şi infectării nou-născuţilor cu HIV. De aceea am făcut apel la acţiune pentru eliminarea virtuală a transmiterii verticale până în 2015.”

OMS a făcut public şi un nou ghid privind tratamentul antiretroviral pentru tratarea nou-născuţilor şi a copiilor, dând şansa unui număr mai mare de copii cu HIV să fie eligibili pentru tratament antiretroviral imediat.

În ţările cu venituri reduse şi medii, numărul copiilor sub 15 ani care au beneficiat de tratament a crescut de la 275.300 în 2008 la 356.400 în 2009. Această creştere înseamnă că 28% din numărul estimat de 1,27 milioane de copii care au nevoie de tratament antiretroviral au beneficiat de acesta.

Sugarii în special sunt vulnerabili la efectele HIV, motiv pentru care a fost nevoie urgentă de o campanie mondială pentru diagnosticarea timpurie a sugarilor. În timp ce serviciile de diagnosticare timpurie a sugarilor au devenit mult mai accesibile în multe ţări, acoperirea globală a acestora este în continuare destul de deficitară, atingând doar 6% în 2009. Fără tratament, cam jumătate din sugarii infectaţi cu HIV mor înainte de a împlini doi ani.

În majoritatea părţilor lumii, numărul noilor infecţii cu HIV este în continuă scădere sau s-a stabilizat. În 2001, un număr estimat de 5,7 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani trăiau cu HIV. La sfârşitul lui 2009, numărul lor a scăzut la 5 milioane. Cu toate acestea, în nouă ţări – toate din sudul Africii – cel puţin 1 din 20 de tineri trăieşte cu HIV.

Tinerele femei sunt în continuare cel mai adesea infectate, iar în numeroase ţări femeile sunt expuse celui mai mare risc de infectare cu HIV înainte de vârsta de 25 de ani. În lume, peste 60% din toţi tinerii ce trăiesc cu HIV sunt de sex feminin. În Africa Subsahariană, această cifră atinge aproape 70%.

“Trebuie să eliminăm inegalităţile de gen, inclusiv acelea ce expun femeile şi fetele la un risc disproporţionat al HIV şi la alte efecte secundare legate de sănătatea sexuală şi a reproducerii”, a afirmat Irina Bokova, Director General al UNESCO. “Cu toate că suntem optimişti graţie unui declin al incidenţei HIV în rândul tinerilor de peste 25% în 15 state cheie din Africa Subsahariană, înregistrat între 2001 şi 2009, trebuie să facem tot posibilul pentru a susţine şi a dezvolta astfel de tendinţe pozitive în vederea asigurării accesului universal la prevenire, tratament, îngrijiri şi sprijin.”

În rândul adolescenţilor, continuă să apară noi cazuri de infectare cu HIV deoarece aceştia nu au fie cunoştinţele, fie acces la serviciile necesare pentru a se putea proteja. Asigurarea unei vieţi fără SIDA unei întregi generaţii înseamnă eliminarea inechităţilor care alimentează epidemia şi protejarea celor ce continuă să fie ignoraţi. Iniţiativele din domeniul protecţiei sociale – inclusiv acordarea de prestaţii şi eforturile de promovare a accesului la servicii – joacă un rol important în ruperea cercului vicios al vulnerabilităţii. Raportul accentuează şi importanţa programelor de educaţie adaptate care să se adreseze tinerilor celor mai vulnerabili – cei ce sunt neşcolarizaţi – oferindu-le informaţii despre prevenirea HIV.

“Trebuie să investim mai mult în educaţia şi sănătatea tinerilor, inclusiv în sănătatea sexuală şi a reproducerii, pentru a preveni infecţiile cu HIV şi a promova protecţia socială,” a afirmat Thoraya Ahmed Obaid, Director Executiv al UNFPA, Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie. “Ca prioritate, trebuie să ajutăm tinerii marginalizaţi, inclusiv adolescentele vulnerabile şi tinerii ce nu merg la şcoală”.

Notă pentru mass-media:

Vor fi disponibile gratuit materiale video şi imagini de înaltă rezoluţie la adresa www.thenewsmarket.com/unicef

Informaţii despre campania Uniţi pentru Copii, Uniţi împotriva SIDA:

Raportul “Copiii şi SIDA: al cincilea raport de bilanţ” reprezintă a cincea analiză a progresului realizat cu privire la modul în care SIDA afectează copiii şi tinerii de la lansarea campaniei Uniţi pentru Copii, Uniţi împotriva SIDA în octombrie 2005 de către UNICEF, UNAIDS şi alţi parteneri care s-au angajat să obţină rezultate. Uniţi pentru Copii, Uniţi împotriva SIDA reprezintă un apel la acţiune pentru reducerea impactului HIV/SIDA asupra copiilor. Pune accentul pe nevoile copiilor în patru domenii cheie, cunoscute sub numele de “Cei Patru P”: prevenirea transmiterii verticale a HIV, punerea la dispoziţie a tratamentului pediatric copiilor infectaţi cu HIV, prevenirea noilor infecţii în rândul adolescenţilor şi tinerilor şi protejarea şi sprijinirea copiilor afectaţi de HIV/SIDA.

Despre UNAIDS:

UNAIDS este un program comun inovator al Naţiunilor Unite, ce reuneşte eforturile şi resursele Secretariatului UNAIDS şi ale zece organizaţii ce fac parte din sistemul ONU în lupta împotriva SIDA. Sediul central al Secretariatului se află la Geneva, în Elveţia, având angajaţi în peste 80 de ţări. Acţiunile coerente împotriva SIDA desfăşurate în cadrul sistemului ONU sunt coordonate la nivelul ţărilor prin grupuri tematice ale ONU şi programe comune privind SIDA. Printre co-sponsorii UNAIDS se numără şi UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, ILO, UNESCO, OMS şi Banca Mondială. http://www.unaids.org/

Despre OMS:

În calitate de autoritate cu un rol managerial şi de coordonare în domeniul sănătăţii mondiale, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) coordonează în cadrul sistemului ONU răspunsul comunităţii internaţionale a sănătăţii împotriva HIV/SIDA. Departamentul HIV/SIDA oferă sprijin tehnic, bazat pe dovezi, statelor membre ale OMS pentru a le ajuta să multiplice tratamentul, îngrijirile şi serviciile de prevenţie, precum şi oferta de medicamente şi servicii de diagnosticare în vederea asigurării unui răspuns complex şi durabil împotriva HIV/SIDA. http://www.who.int/

Despre UNFPA:
UNFPA, Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, este o agenţie de dezvoltare internaţională care promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat şi al fiecărui copil de a duce o viaţă sănătoasă şi de a beneficia de şanse egale. UNFPA oferă sprijin ţărilor privind utilizarea datelor demografice în politici şi programe menite să reducă sărăcia şi să asigure că fiecare sarcină este una dorită, că fiecare naştere este sigură, că fiecare tânăr se bucură de o viaţă fără HIV/SIDA şi că fiecare fată şi femeie este tratată cu demnitate şi respect. http://www.unfpa.org/

Despre UNESCO:

UNESCO coordonează în cadrul sistemului ONU prevenţia HIV privind tinerii incluşi în sistemul de învăţământ, venind în sprijinul angajamentului UNAIDS de a asigura acces universal la programe complete de prevenţie HIV, la tratament, îngrijiri şi suport. Iniţiativa Globală privind HIV, SIDA şi Educaţia (EDUCAIDS) a UNAIDS, coordonată de UNESCO, are două obiective principale: să prevină răspândirea HIV prin educaţie şi să protejeze rolurile centrale ale sistemului de învăţământ de impactul epidemiei. Un accent cheie în activitatea UNESCO îl reprezintă leadership-ul în domeniul educaţiei sexuale ca mijloc de a spori prevenţia HIV. Pentru mai multe informaţii legate de acţiunile UNESCO, accesaţi www.unesco.org/aids

Despre UNICEF:
UNICEF activează în peste 150 de ţări şi teritorii pentru a ajuta copiii să supravieţuiască şi să se dezvolte, începând cu perioada copilăriei timpurii şi până la adolescenţă. Cel mai mare furnizor de vaccinuri din lume pentru ţările în curs de dezvoltare, UNICEF susţine prin programele sale sănătatea şi nutriţia copiilor, accesul la apă potabilă şi salubritate, o educaţie primară de calitate pentru toţi copiii, fete sau băieţi, şi protejarea copiilor împotriva violenţei, a exploatării şi a SIDA. UNICEF este integral finanţat de contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, companiilor, fundaţiilor şi guvernelor. http://www.unicef.org/

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi următoarele persoane:

UNICEF

Roshan Khadivi, UNICEF New York; + 1 212 326 7270, rkhadivi@unicef.org
Genine Babakian, UNICEF New York; + 1 212 326 7553, gbabakian@unicef.org

UNAIDS

Sophie Barton-Knott, UNAIDS Geneva; + 41 22 791 1697, bartonknotts@unaids.org

OMS

Tunga Namjilsuren, WHO Geneva; + 41 79 203 3176, namjilsurent@who.int

UNFPA

Omar Gharzeddine, UNFPA New York; + 1 212 297 5028, gharzeddine@unfpa.org

UNESCO

Victoria Kalinin, UNESCO Paris; + 33 1 45 68 18, v.kalinin@unesco.org

Articol din: 17 April 2010

Citeşte în continuare