Promovarea dezvoltării timpurii în cadrul Iniţiativei Start Bun pentru Copiii Romi

Inapoi

UNICEF în parteneriat cu Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România vor organiza o serie de activități pentru promovarea serviciilor de dezvoltare timpurie pentru copiii din medii dezavantajate.

Pe 28 septembrie 2011 va avea loc dezbaterea intitulată: Incluziunea copiilor romi în serviciile de dezvoltare timpurie-oportunități și provocări. În zilele de 29-30 septembrie 2011 se va organiza un curs de formare de două zile cu titlul Educație pentru Justiție Socială. Atât dezbaterea cât și cursul vor fi organizate în cadrul Inițiativei Start Bun pentru Copiii Romi, proiect comun UE-UNICEF derulat în parteneriat cu Fundația pentru o Societate Deschisă, Fondul de Educație pentru Romi, Asociația Internațională Step by Step, și Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională. Evenimentele vor avea loc la Hotel Ibis Parlament, Str. Izvor 82-84, sector 5, București.

Dezbaterea își propune elaborarea de planuri de acțiune locale care să includă recomandările mesei rotunde desfășurate în luna mai privind serviciile de dezvoltare timpurie pentru copiii din medii dezavantajate, inclusiv copiii romi. Cursul de formare pledează pentru servicii inclusive de dezvoltare timpurie a copilului și explorează modurile în care se pot încheia parteneriate și găsi aliați în vederea eliminării comportamentelor discriminatorii.

Aceste inițiative sunt deosebit de importante având în vedere că, în cadrul Strategiei Europa 2020, Comisia Europeană a invitat Statele membre și pe cele care doresc să adere la Uniunea Europeană să prezinte strategii naționale de includere a romilor în programele lor naționale de reformă a educației, de reducere a sărăciei și de dezvoltare economică și socială. În acest context și în conformitate cu Convenția privind drepturile copiilor, este o prioritate asigurarea de șanse egale și acces la servicii de dezvoltare timpurie de bună calitate copiilor proveniți din categoriile excluse și vulnerabile.

Specialiști din domeniul dezvoltării timpurii a copiilor și reprezentanți ai autorităților locale și ai centrelor de dezvoltare timpurie, precum și cei ai organizațiilor din societatea civilă, inclusiv ONG-urile pentru romi, vor fi consultați pentru a elabora căi de acțiune în vederea eliminării comportamentelor și practicilor discriminatorii față de copiii marginalizați.

Evenimentele sunt organizate în cadrul Proiectului de management comun UE-UNICEF intitulat Inițiativa Start Bun pentru Romi (ISBR), proiect finanțat de Uniunea Europeană, care își propune să abordeze măsurile de promovare a dezvoltării timpurii a copiilor ca punct de plecare pentru susținerea incluziunii sociale a copiilor romi, și care este implementat în șase țări: Cehia, Ungaria, România, Serbia, Spania și Macedonia. Printre activitățile proiectului se numără cercetarea, advocacy, dezvoltarea capacităților și comunicarea, cu accent pe importanța de a se asigura că toți copiii, inclusiv cei mai dezavantajați și marginalizați, cum sunt copiii romi, au șansa de a avea cel mai bun început în viață.

Rezultatele preconizate ale Inițiativei constau în sporirea capacității factorilor competenți și a furnizorilor de servicii de a include copiii romi în programele de dezvoltare timpurie și de a extinde serviciile existente.


# # #

Despre Comisia Europeană

Comisia Europeană reprezintă organismul executiv al Uniunii Europene.

Uniunea Europeană este formată din 27 de State membre care au hotărât să își pună în comun, în mai multe etape, experiența, resursele și destinele. De-a lungul a 50 de ani, acestea au construit împreună o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, păstrându-și totodată diversitatea culturală, toleranța și libertățile individului. Uniunea Europeană s-a angajat să împartă realizările și valorile sale cu țările și popoarele din afara granițelor sale.

Despre UNICEF

UNICEF activează în regiunea Europa Centrală şi de Est/Comunitatea Statelor Independente (ECE/CSI) din anii ’90 cu scopul de a se asigura că drepturile copiilor, mai ales ale celor provenind din grupurile cele mai vulnerabile și marginalizate, sunt respectate. Dedicat respectării drepturilor la supraviețuire, la dezvoltare, la protecție și la participare ale copiilor de vârste mici, Biroul Regional UNICEF pentru ECE/CSI sprijină eforturile de promovare a dezvoltării timpurii în sectoarele sănătății, alimentației, educației și protecției copilului. În Europa, UNICEF este membru al Decada de Incluziune a Romilor și militează și activează pentru drepturile copiilor și ale familiilor lor. Prin participarea la Decada, UNICEF a avut ocazia de a colabora cu diferiți parteneri pentru a aduce copiii, inclusiv pe cei romi, în atenția politicilor elaborate. Pentru informații suplimentare despre UNICEF și activitatea sa, accesați: www.unicef.org sau www.unicef.ro .


Pentru mai multe informații contactați-o pe:

Shakhlo Ashrafkhanova, Specialist ECD/Manager de proiect ISBR - Biroul regional UNICEF pentru ECE/CSI, tel: +41 22 909 5578, email: sashrafkhanova@unicef.org.

Articol din: 17 April 2011

Citeşte în continuare