Privire de ansamblu asupra parteneriatului dintre UNICEF şi România

Inapoi

UNICEF şi-a început activitatea în România în anul 1991 pentru a contribui la remedierea situaţiei extrem de dificile a copiilor din acea perioadă. De atunci, indicatorii bunăstării copilului s-au ameliorat simţitor, au fost implementate reforme complexe, iar standardele sunt tot mai mult aliniate la Convenţia cu privire la Drepturile Copilului şi la criteriile UE. Cu toate acestea, copiii se confruntă în continuare cu numeroase provocări pe care UNICEF încearcă să le elimine împreună cu Guvernul şi alţi parteneri, scopul final fiind realizarea tuturor drepturile copilului în România.

Intenţia strategică care stă la baza cooperării şi parteneriatului dintre UNICEF şi România este reducerea disparităţilor şi promovarea incluziunii sociale la nivelul ţării. O atenţie deosebită se acordă copiilor săraci şi minorităţii rome. Susţinerea dezvoltării politicilor şi strategiilor centrate pe copil şi consolidarea sistemelor din domeniul educaţiei, sănătăţii şi protecţiei sociale alături de promovarea sistemelor de monitorizare a progreselor înregistrate în sfera drepturilor copilului reprezintă obiective cheie.

Programul caută să accelereze realizarea progresivă a drepturilor copilului prin îmbunătăţirea situaţiei copiilor excluşi ce trăiesc în comunităţi marginalizate, caracterizate prin sărăcie omniprezentă, şcolarizare precară şi în care familiile prezintă risc mai ridicat de disfuncţionalităţi. Scopul este acela de a consolida şi a crea parteneriate de incluziune socială şi de guvernare în numele copiilor atât la nivel local, cât şi naţional. Astfel, se pune accent pe implicarea autorităţilor locale în iniţiative inovatoare alternative şi cost-eficiente deoarece administraţiile locale deţin la ora actuală mai multe responsabilităţi financiare şi manageriale graţie procesului de descentralizare, dar au la dispoziţie resurse şi capacităţi limitate. Promovarea politicilor şi a normelor adresate copiilor la nivel naţional este puternic influenţată de eforturile noastre de la nivel local.

@UNICEF Romania/ Cristian Kostyak/ Plini de sperantă: în ciuda instabilității politice copiii sunt încrezători într-un viitor mai bun.

Recent, s-au înregistrat două progrese importante în ceea ce priveşte promovarea echităţii în cazul copiilor din comunităţile defavorizate. În primul rând, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, UNICEF a dat un imbold şcolarizării. La un an de la lansarea în 2010 a campaniei pentru participarea școlară„Viitorul copiilor începe la şcoală”, s-a constatat că 60% dintre copiii cu risc de abandon au continuat şcoala. Acest succes a dus la extinderea iniţiativei pentru a cuprinde alte 100 de comunităţi cu un nivel ridicat al abandonului în anul şcolar 2011-2012, cu scopul de a reduce considerabil numărul estimat de 400.000 de copii ce nu merg la şcoală în mod constant.

În mod similar, UNICEF încearcă să promoveze trecerea de la „protecţie” – ocrotirea copilului în sistemul de stat – la „prevenire” care presupune costuri mai mici şi se află în concordanţă cu o abordare din perspectiva drepturilor. În consecinţă, proiectul „Prima prioritate: niciun copil invizibil!” axat pe dezvoltarea serviciilor comunitare de bază , desfăşurat în aproape 100 de comunităţi rurale în parteneriat cu autorităţile locale, arată rezultatele reale ce se obţin printr-o abordare preventivă şi mobilizează diverşi factori interesaţi. Încă din 2011, din primul an de implementare , proiectul a demonstrat că acţiunile simple pot avea un impact pozitiv asupra copiilor, că drepturile pot fi realizate şi că se poate asigura cost-eficienţă.

UNICEF se implică activ la nivelul politicilor pentru a extinde şi a susţine aceste două iniţiative ce promovează echitatea la nivel naţional.

UNICEF colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi alţi parteneri pentru creşterea numărului de spitale acreditate drept Prietene ale Copilului care la ora actuală acoperă 40% din naşterile înregistrate anual, după ce în 2009 acest procent era zero. S-au făcut progrese de asemenea în legătură cu adoptarea unei legi privind marketingul substituenţilor de lapte matern.

Dezvoltarea timpurie a copilului constituie un element important al programului UNICEF, punând accent pe perfectarea standardelor parentale şi de învăţare timpurie. În acest context, se desfăşoară iniţiative la nivel central şi local pentru a consolida programele care sporesc şansele preşcolarilor de a-şi atinge potenţialul maxim.

UNICEF se implică şi în lupta împotriva HIV/SIDA şi este partener în programele adresate adolescenţilor cu risc crescut. Cercetările referitoare la tratament şi la consumul de droguri injectabile au contribuit la o mai bună definire a categoriilor de risc şi la activităţi de advocacy în favoarea unor acţiuni pertinente.

Se înregistrează progrese şi în ceea ce priveşte înfiinţarea unui sistem de Monitorizare a Drepturilor Copilului care se aşteaptă să prindă contur în 2012 odată cu raportul de ţară a Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului în care vor fi cuprinse recomandările pentru România…

În legătură cu mobilizarea resurselor, în perioada 2007-2011, UNICEF a strâns 7,4 milioane de USD la nivel local, o realizare importantă având în vedere dificultăţile economice cu care se confruntă atât companiile donatoare, cât şi donatorii persoane fizice încă din 2008, anul de debut al crizei financiare şi economice.

Cele mai importante parteneriate de colaborare pentru drepturile copilului în care este implicată în prezent Reprezentanţa UNICEF sunt cele cu ministerele din cadrul Guvernului şi cu autorităţile locale.

UNICEF lucrează permanent alături de parteneri. Principalul partener este Guvernul, în special Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. Stabilirea şi consolidarea parteneriatelor de la nivel local sunt importante în ceea ce priveşte obţinerea unor rezultate pentru copii având în vedere descentralizarea bugetelor şi a responsabilităţilor către judeţe şi sectoarele din Bucureşti. Alţi parteneri strategici cheie sunt ONG-urile, în special atunci când formează alianţe pe problematica copiilor, precum Federaţia ONG-urilor pentru Protecţia Copilului, care reprezintă aproximativ 100 de organizaţii mai mici. O alta este coaliţia ONG-urilor ce luptă pentru dezinstituţionalizare şi pentru promovarea abordărilor preventive ale protecţiei copilului, dar şi coaliţia ONG-urilor şi instituţiilor internaţionale centrate pe îmbunătăţirea incluziunii sociale a romilor. De asemenea, parteneriatele cu sectorul privat sunt esenţiale pentru promovarea multor iniţiative şi pentru o mai bună mobilizare a resurselor care să permită menţinerea progreselor realizate în numele copiilor – băieţi şi fete.

Articol din: 1 August 2012

Citeşte în continuare