Campania pentru participarea şcolară „Hai la şcoală!“

Inapoi

Context

În România, se estimează că un număr de 300.000-400.000 de copii aflaţi la vârsta învăţământului obligatoriu nu merg la şcoală în mod constant. Potrivit estimărilor UE, 40% dintre românii de 15 ani sunt semianalfabeţi. În majoritatea cazurilor, aceşti copii provin din familii sărace, cu părinţi care nu au prea multă educaţie, şi adesea fac parte din comunitatea romă. Pe copiii ce cresc fără a primi o educaţie decentă îi aşteaptă o viaţă de luptă cu sărăcia, excluderea socială şi marginalizarea.

Studiile arată următoarele:

  • 44% dintre copiii de etnie romă cu vârste între 7 şi 11 ani nu merg la şcoală la ora actuală, cifra ridicându-se la 65% în cazul copiilor romi de 12-16 ani;
  • La vârsta de 6 ani, cuprinderea copiilor romi în învăţământul preşcolar este de peste cinci ori mai scăzută decât media naţională. La vârsta de 3 ani, este de 12 ori mai scăzută;
  • Abandonul se datorează în principal problemelor financiare (41,8%). Alţi părinţi (12,5%) au dat vina pe sistemul de învăţământ. Interviurile de grup au scos în evidenţă tratamentul inechitabil şi discriminatoriu la care sunt supuşi părinţii romi şi/sau copiii lor în şcoli de către profesori şi copiii şi părinţii majoritari;
  • Majoritatea şcolilor şi comunităţilor nu au strategii coerente şi eficiente de prevenire a abandonului.

@UNICEF Romania/ Karolina Doleviczenyi/ Campania pentru participarea școlară „Hai la şcoală!“ are ca obiectiv reducerea absenteismului și abandonului școlar.


Acţiune

La mijlocul anului 2010, UNICEF a lansat, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, campania „Viitorul copiilor începe la şcoală” (numită ulterior campania pentru participarea şcolară „Hai la şcoală!“ )cu scopul de a readuce copiii la şcoală şi de a-i ajuta să termine învăţământul obligatoriu.

Principalii parteneri ai UNICEF sunt Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Inspectoratele Şcolare Judeţene, ONG-urile Holt, CRIPS, Centrul Educaţia 2000+, Agenţia „Împreună” şi Alianţa Civică a Romilor.

Proiectul intervine în comunităţile cu rate crescute ale abandonului şi ale absenteismului şi implică acţiuni ce vizează trei niveluri ale comunităţii:

La nivelul familiilor, părinţii sunt implicaţi în activitatea şcolii şi sunt conştientizaţi cu privire la importanţa educaţiei. De asemenea, beneficiază de formare pentru a-şi dezvolta competenţele parentale şi pentru a afla cum să promoveze interesul superior al copilului lor. Mediatori cu pregătire specială, membri ai comunităţii, vizitează familiile în încercarea de a le convinge să îşi trimită copiii la şcoală.

În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ, scopul este de a transforma şcoala într-un loc mai primitor pentru copii. Se acordă atenţie specială colaborării strânse cu profesorii pentru a asigura că:

  • dreptul la educaţie al fiecărui copil este respectat fără discriminare;
  • profesorii reuşesc să îşi adapteze metodele pedagogice, punând mai mult accent pe dobândirea competenţelor de bază decât pe transmiterea unor informaţii copiilor;
  • profesorii reuşesc să îşi adapteze metodele la capacitatea de învăţare a fiecărui copil, fără a privi clasa ca un grup unitar.

Proiectul vizează de asemenea îmbunătăţirea resurselor celor mai sărace şcoli prin furnizarea de rechizite şi echipamente adecvate.

La nivelul comunităţilor, proiectul implică profesionişti din diferite sectoare ce pot contribui la diminuarea abandonului şcolar şi a absenteismului, precum asistenţi sociali, personal medical, autorităţi locale. În fiecare comunitate prioritară, sunt selectaţi şi formaţi mediatori şcolari.

@UNICEF Romania/ Codruta Hedesiu/ Școlile incluse în campanie s-au angajat să fie mai prietenoase pentru copiii.

Rezultate:

În primul an de implementare (anul şcolar 2010-2011), campania a vizat 38 de comunităţi cu un nivel ridicat al abandonului şcolar. Rezultatele arată că 60% dintre copiii cu risc de abandon şcolar au continuat să frecventeze şcoala, îmbunătăţindu-şi prezenţa şcolară, şi că în aproximativ 50% dintre şcoli rata abandonului şcolar a scăzut cu 15-40% faţă de cifrele înregistrate în ultimii doi ani. Succesul obţinut a încurajat UNICEF şi Ministerul Educaţiei să extindă campania pentru a cuprinde în anul şcolar 2011-2012 alte 103 comunităţi cu rate ridicate ale abandonului şcolar.

Potrivit unui studiu de evaluare, campania a avut un impact asupra şcolilor şi comunităţii în general, conducând la: creşterea capacităţii directorilor de şcoală de a preveni şi a reduce cauzele şcolare ale abandonului şi absenteismului, consolidarea capacităţii profesorilor de a-şi adapta metodele de predare la nevoile copiilor cu risc, creşterea capacităţii mediatorilor şcolari de a aplica metode de prevenire şi reducere a abandonului şi a absenteismului, creşterea gradului de conştientizare a importanţei educaţiei în rândul părinţilor şi şcoli mai primitoare şi mai prietenoase, cu echipamente şi materiale didactice adecvate.

Următoarele demersuri:

Printre următoarele demersuri se numără:

  • Extinderea iniţiativei pentru a cuprinde alte 100 de comunităţi cu rate ridicate ale abandonului şcolar în 2012-2013. Astfel, campania va acoperi 10% dintre comunităţile ţării, constituind o masă critică cu potenţial de extindere la nivel naţional.
  • Pornind de la succesul înregistrat, se va face advocacy pentru finanţare din partea guvernului şi a autorităţilor locale în vederea extinderii proiectului;
  • Extinderea parteneriatelor cu alte sectoare decât cel al educaţiei pentru a obţine o mai bună participare comunitară care să asigure acţiuni şi rezultate mai durabile.

Articol din: 1 August 2012

Citeşte în continuare