Politicile educaționale pentru romi în contextul Fondului Social European

Inapoi

București, 10 iulie 2012. Fundația Roma Education Fund Romania, membră a rețelei internaționale Roma Education Fund, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea ne-romă organizează în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în România cel de-al cincilea atelier de lucru cu tema Politicile educaționale pentru romi în contextul Fondului Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (FSE-POSDRU).

La eveniment vor fi prezenți factori decizionali din diverse ministere și alte instituții publice responsabile de finanțarea politicilor educaționale pentru romi, precum și organizații neguvernamentale beneficiare ale unor proiecte finanțate prin FSE-POSDRU. Pe parcursul întâlnirii vor fi analizate politicile publice adresate populației rome care au ca sursă de finanțare fonduri europene, precum și problemele generale întâmpinate de implementatorii proiectelor finanțate din Fondul Social European.

Dezbaterile din cadrul evenimentului răspund la o serie de întrebări vitale în contextul încheierii actualei perioade programatice și planificării următoarei perioade 2014-2020:

  • Cât de pregătită este societatea civilă din România pentru a avea un rol activ față de provocările pe care Uniunea Europeană le-a lansat statelor membre cu privire la incluziunea socio-economică a minorității rome?
  • Sunt mecanismele actuale de finanțare ale politicilor publice adresate romilor create astfel încât să permită implementarea unor proiecte de impact asupra cauzelor structurale ale situației existente în comunitățile de romi?
  • Care ar trebui să fie prioritățile pentru următoarea perioadă programatică astfel încât romii să poată beneficia de investițiile necesare dezvoltării socio-economice?

„Este evidentă importanța Fondului Social European în realizarea și implementarea politicilor educaționale (inclusiv cele pentru educația romilor). Strategia Națională pentru Incluziunea Romilor, cât și reformele educaționale stipulate în noua lege a educației se bazează în mare măsură pe Fondurile Structurale. Ca atare, este importantă atât creșterea ratei de absorbție a Fondurilor Structurale (dacă se dorește asigurarea resurselor necesare pentru implementarea tuturor măsurilor de reformă și a politicilor educaționale), cât și corelarea planificării FSE cu strategiile și politicile educaționale curente” a declarat Eugen Crai, Director Național al Roma Education Fund Romania.

„ UNICEF acordă o deosebită importanță politicilor educaționale pentru grupurile dezavantajate, în special celor dedicate copiilor romi. În acest context, fondurile structurale reprezinta un instrument esențial care folosit eficient poate duce la reducerea decalajelor și inechității sociale. O astfel de dezbatere este binevenită și în același timp necesară, într-o perioadă în care se elaborează cadrul pentru viitoarele Programe Operaționale 2014-2020. Factorii de decizie și toți cei interesați trebuie să își formeze o imagine reală asupra nevoilor existente și a politicilor educaționale necesare pentru asigurarea dreptului egal la educație  tuturor copiilor din România, a declarat Luminița Costache, Specialist Politici Sociale UNICEF România.

Pentru informaţii suplimentare:

Adina Ursulean, Coordonator Logistică şi Relaţii Publice, Fundaţia Roma Education Fund Romania, tel.: 0785.231.919, e-mail: adina.ursulean@romaeducationfund.ro

Raluca Manța, Asistent Comunicare, UNICEF România, tel. 021.201.78.55, e-mail: rmanta@unicef.org.

Articol din: 10 July 2012

Citeşte în continuare