Oraşele oferă tot mai puţine şanse pentru copiii vulnerabili

Inapoi

Urbanizarea lasă sute de milioane de copii din oraşe fără acces la servicii vitale, avertizează UNICEF în raportul Starea copiilor lumii 2012: copiii din mediul urban.

Creşterea gradului de urbanizare este inevitabilă. Potrivit raportului, în câţiva ani, majoritatea copiilor vor creşte mai degrabă la oraş decât la sat. Copiilor născuţi în mediul urban li se datorează deja 60% din creşterea populaţiei urbane.

“Când ne gândim la sărăcie, imaginea care ne vine de obicei în minte este aceea a unui copil de la sat,” a afirmat Directorul Executiv al UNICEF, Anthony Lake. “Dar, astăzi, un număr tot mai mare de copii ce trăiesc în mahalale şi cartiere sărăcăcioase sunt printre cei mai defavorizaţi şi mai vulnerabili din lume, fiind privaţi de servicii de bază şi fiindu-le negat dreptul la prosperitate.”

“Prin excluderea lor, aceşti copii din mahalale nu au şansa de a se dezvolta la potenţialul lor maxim, pe de-o parte, iar, pe de alta, societăţile sunt private de beneficiile economice ce vin odată cu o populaţie urbană educată şi sănătoasă,” a adăugat Lake.

Oraşele oferă multor copii avantajul unor şcoli urbane, al clinicilor şi al locurilor de joacă. Şi totuşi, în întreaga lume, aceleaşi oraşe găzduiesc unele dintre cele mai adânci disparităţi în ceea ce priveşte sănătatea, educaţia şi oportunităţile la care au acces copiii.

În multe regiuni, infrastructura şi serviciile nu ţin pasul cu creşterea urbană, iar nevoile de bază ale copiilor nu sunt acoperite. Familiile ce trăiesc în sărăcie plătesc adesea mai scump pentru servicii de proastă calitate. Apa, de exemplu, poate costa de 50 de ori mai mult în cartierele sărace unde locuitorii trebuie să o cumpere de la comercianţi privaţi decât în cartierele mai înstărite unde gospodăriile sunt conectate direct la reţeaua de apă.

Lipsurile cu care se confruntă copiii din comunităţile urbane sărace sunt adesea mascate de datele statistice generale care iau în considerare populaţia urbană per ansamblu – bogaţi şi săraci. Când astfel de cifre medii sunt folosite la elaborarea politicilor urbane şi la alocarea resurselor, nevoile celor mai săraci pot fi trecute cu vederea.

Oraşe demne pentru copii

Este extrem de important să se pună accent pe echitate, acordându-se prioritate celor mai defavorizaţi copii, indiferent de locul în care trăiesc.

UNICEF îndeamnă guvernele să pună copiii în centrul planificării urbane, dar şi să extindă şi să îmbunătăţească serviciile acordate tuturor. Pentru început, e nevoie de date exacte mai bine ţintite pentru a ajuta la identificarea disparităţilor din rândul copiilor de la oraş şi a modalităţilor prin care acestea pot fi reduse. Volumul insuficient al datelor de acest gen dovedeşte faptul că aceste probleme sunt neglijate.

În timp ce administraţiile de la toate nivelurile ar putea face mai mult, una din cheile succesului constă în acţiunea comunitară.

Raportul îndeamnă la o mai bună recunoaştere a eforturilor comunitare menite să elimine sărăcia urbană şi dă exemple de parteneriate concrete cu populaţia urbană săracă, inclusiv cu copiii şi adolescenţii.

Aceste parteneriate au rezultate tangibile, cum ar fi îmbunătăţirea infrastructurii publice în Rio de Janeiro şi Sao Paulo, Brazilia, un nivel mai ridicat de educaţie în Cotacachi, Ecuador, şi o mai bună pregătire în caz de dezastru în Manila, Filipine. În Nairobi, Kenya, adolescenţii şi-au plasat pe hartă mahalaua cu scopul de a oferi informaţii urbaniştilor.

Oportunidades, o iniţiativă demarată în Mexic ce a deschis drumul transferurilor în bani care au crescut posibilitatea familiilor celor mai sărace să îşi trimită copiii la şcoală şi să plătească pentru asistenţă medicală, a luat amploare atât în mediul rural, cât şi în cel urban şi a oferit o experienţă valoroasă ţărilor ce au urmat exemplul Mexicului.

La nivel mondial, UNICEF şi Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (UN-Habitat) lucrează împreună de 15 ani în cadrul Iniţiativei “Oraşe Prietene ale Copilului”, formând parteneriate menite să situeze copiii în centrul agendei urbane, să ofere servicii şi să creeze spaţii protejate astfel încât toţi copiii să se bucure de o copilărie mai sigură şi mai sănătoasă, aşa cum merită.

“Urbanizarea reprezintă o realitate şi trebuie să investim mai mult în oraşe, acordând atenţie sporită furnizării de servicii copiilor cu cele mai mari nevoi,” a afirmat Lake.

###

Despre UNICEF


UNICEF activează în peste 190 de ţări şi teritorii pentru a ajuta copiii să supravieţuiască şi să se dezvolte, începând cu perioada copilăriei timpurii şi până la adolescenţă. Cel mai mare furnizor de vaccinuri din lume pentru ţările în curs de dezvoltare, UNICEF susţine prin programele sale sănătatea şi nutriţia copiilor, accesul la apă potabilă şi salubritate, o educaţie primară de calitate pentru toţi copiii, fete sau băieţi, şi protejarea copiilor împotriva violenţei, a exploatării şi a SIDA. UNICEF este integral finanţat de contribuţiile voluntare ale persoanelor fizice, companiilor, fundaţiilor şi guvernelor. Pentru informaţii suplimentare despre UNICEF şi activitatea sa, vizitaţi pagina: www.unicef.org.

Despre UN-Habitat


Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane, UN-Habitat, este agenţia Naţiunilor Unite ce se ocupă de aşezările umane. Programul a fost mandatat de Adunarea Generală a ONU să promoveze oraşe durabile din punct de vedere social şi ecologic cu scopul de a asigura locuinţe decente tuturor. Pentru informaţii suplimentare despre Habitat şi activitatea sa, vizitaţi: http://www.unhabitat.org/

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi următoarele persoane:

Sarah Crowe, Consultant Principal Mass-Media, UNICEF New York, Mobil: +1 646 209 1590, scrowe@unicef.org

Maurizio Giuliano, Şef Comunicare, UNICEF Mexic, Mobil: 52 155 385 82559, mgiuliano@unicef.org

Peter Smerdon, UNICEF New York, Mobil: +1 917 213 5188, psmerdon@unicef.org

Codruţa Hedeşiu, UNICEF România, tel.: 021.201.78.64, chedesiu@unicef.org

Articol din: 17 April 2012

Citeşte în continuare