O şcoală pentru toţi?

Inapoi

Reprezentanţa UNICEF în România, în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară "Împreună" şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a lansat studiul "O şcoală pentru toţi? Accesul copiilor romi la o educaţie de calitate".

Realizat cu sprijin financiar oferit de către Reprezentanţa UNICEF în România la finele anului 2010, studiul îşi propune:

  • să ofere reperele necesare pentru analiza calităţii învăţământului la care au acces copiii din 70 de şcoli din cele mai sărace comunităţi de romi din România,
  • să prezinte date cantitative şi calitative despre abandonul şcolar, nepromovarea şi neparticiparea la educaţie a copiilor romi şi
  • să stimuleze o dezbatere publică pe marginea măsurilor de îmbunătăţire a accesului copiilor romi la o educaţie de calitate.

Conform studiului, 76% din copiii aflaţi în risc de abandon sunt de etnie romă; în 31% din unităţile de învăţământ analizate au fost identificate cazuri de segregare; şcolile care “deservesc” cele mai sărace comunităţi de romi sunt cele mai “sărace” din punct de vedere a infrastructurii de care acestea dispun (toalete, terenuri de sport, laboratoare de specialitate, biblioteci, computere, cadre didactice specializate etc); formarea continuă a cadrelor didactice care activează în aceste şcoli este cu mult sub media naţională.

Printre recomandările studiului se numără:

  • Sporirea resurselor alocate școlilor cu pondere semnificativă de elevi romi;
  • Monitorizarea calității învățământului în școlile cu pondere semnificativă de romi și publicarea periodică a unui raport asupra stării învățământului la care au acces romii;
  • Adoptarea unor măsuri de combatere a sărăciei (verificarea și corectarea mecanismelor de acordare a burselor sociale, programe de tip “after-school” și altele);
  • Promovarea unei alte viziuni asupra abandonului școlar (încadrarea personalului de sprijin, combaterea cauzelor, nu a simptomelor abandonului, punerea la punct a unui sistem de avertizare timpurie și luarea unor măsuri de prevenire);
  • Promovarea dialogului intercultural (o mai bună cunoaștere a realităților rome, continuarea politicii mediatorilor școlari, educația interculturală în școlile multietnice și ca parte a formării cadrelor didactice)


“Studiul aduce, din păcate, confirmarea unor realități dureroase în ceea ce privește accesul copiilor romi la o educație de calitate. UNICEF promovează egalitatea de șanse și se apleacă cu precădere asupra copiilor celor mai vulnerabili. Problema absenteismului și a abandonului școlar este din ce în ce mai îngrijorătoare, iar UNICEF își concentrează toate eforturile pentru a contribui la oprirea fenomenului. Studii ca cel de față sunt folosite pentru a putea aborda cauzele specifice ale abandonului”
, a declarat domnul Edmond McLoughney, reprezentant UNICEF în România.


Persoană de contact UNICEF
: Codruța Hedeșiu, Coordonator Relații Externe și Presă, chedesiu@unicef.org, tel 021 201 78 64.

Articol din: 17 April 2011

Citeşte în continuare