Noul studiu al UNICEF susţine că Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) pentru copii pot fi atinse mai repede dacă se pune accentul pe categoriile cele mai defavorizate

Inapoi

Comunitatea globală poate salva milioane de vieţi dacă investeşte mai întâi în copiii şi comunităţile cele mai defavorizate, conform unui nou studiu al UNICEF dat publicităţii astăzi. O astfel de abordare s-ar putea concentra, de asemenea, şi pe disparităţile din ce în ce mai acute care însoţesc progresul către punerea în practică a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Noile informaţii sunt prezentate în două publicaţii lansate astazi de UNICEF: Narrowing the Gaps to Meet the Goals (Eliminarea disparităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor) şi Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progres pentru copii: îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului – ODM în mod echitabil).

Chiar dacă se fac mari progrese la nivel internaţional în scopul îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, trebuie depuse mai multe eforturi în următorii cinci ani.

Comparând eficienţa diferitelor strategii de sănătatea pentru intervenţiile speciale în favoarea celor mai nevoiaşi oameni, studiul a constatat că, dacă se iau în calcul copiii cei mai săraci şi mai defavorizaţi, cu un milion de dolari s-ar putea salva mult mai multe vieţi faţă de cum sunt cheltuite fondurile în prezent.

“Constatările noastre pun sub semnul întrebarii raţionamentul tradiţional conform căruia accentul pus pe copiii cei mai săraci şi mai defavorizaţi nu este eficient din punct de vedere al costurilor”, afirmă Anthony Lake, Directorul Executiv al UNICEF. “O strategie care se concentrează pe egalitate nu numai că ne va aduce o victorie morală – dreaptă în principiu – ci una chiar mai stimulantă: dreaptă în practică“.

Studiul a fost efectuat prin consultare cu o serie de experţi externi care au descris principalele concluzii ca fiind surprinzătoare şi semnificative totodată.

“Rezultatele studiului UNICEF m-au făcut să mă gândesc că accentul pe egalitate poate fi convingător în sensul că oferă nu numai o bază esenţială, ci şi o bază de valori”, afirmă Lawrence Haddad, Directorul respectatului Institut de Studii de Dezvoltare, Sussex, autorul blogului, Development Horizons, şi un participant al grupului de lucru al experţilor externi care au evaluat modelarea preliminară a studiului.

Printre concluziile esenţiale ale studiului UNICEF se includ următoarele:

  • Abordarea concentrată pe egalitate îmbunătăţeşte profitul, evitând decesele în rândul copiilor şi mamelor dar şi episoadele de reducere a dezvoltării, prin comparaţie cu metoda alternativă.
  • Folosind abordarea bazată pe egalitate, o investiţie de 1 milion de dolari pentru reducerea deceselor din rândul copiilor sub cinci ani dintr-o ţară cu venit mediu scăzut şi cu o mare rată a mortalităţii ar evita cu 60% mai multe decese prin comparaţie cu abordarea actuală.
  • Starea proastă de sănătate şi analfabetismul se concentrează la nivelul celor mai nevoiaşi copii, prin urmare, furnizarea de servicii de bază pentru aceşti copii poate accelera foarte mult progresul către ODM şi poate reduce disparităţile dintre naţiuni.

Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progres pentru copii: îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului – ODM cu egalitate), raportul UNICEF privind progresul pentru relizarea ODM, prezintă dovezi ale disparităţilor legate de o gamă de indicatori cheie, inclusiv dintre naţiunile în curs de dezvoltare şi cele industrializate, dintre cincimea cea mai bogată şi cea mai săracă din cadrul naţiunilor, dintre populaţiile rurale şi cele urbane şi dintre băieţi şi fete. Printre altele studiul menţionează următoarele:

  • Copiii din 20% din cele mai sărace gospodării din lumea în curs de dezvoltare sunt de două ori mai expuşi deceselor înainte de-a împlini cinci ani decât copiii din 20% din cele mai bogate gospodării.
  • Copiii din quintila inferioară sunt de două ori mai expuşi malnutriţiei şi se confruntă cu un risc mult mai mare legat de reducere a creşterii lor prin comparaţie cu copiii din quintila superioară.
  • În ciuda eforturilor făcute în ultimul deceniu pentru realizareai egalităţii de gen la nivelul educaţiei elementare, fetele şi tinerele femei din regiunile în curs de dezvoltare sunt într-un dezavantaj considerabil în ceea ce priveşte accesul la educaţie, în special la nivelul educaţiei gimnaziale şi liceale.
  • Din 884 de milioane de oameni care nu au acces la surse de apă potabilă îmbunătăţite, 84% dintre aceştia locuiesc în zonele rurale.

“Declaraţia Mileniului a fost proiectată pentru a îmbunătăţi viaţa celor mai defavorizate persoane din lume”, a afirmat Lake. “Noi considerăm că aceste concluzii ale studiului pot avea un efect real asupra raţionamentului global cu privire la modul în care urmărim îndeplinirea ODM, precum şi asupra dezvoltării umane în general – şi ne va ajuta să îmbunătăţim viaţa a milioane de copii vulnerabili.”

##

Pentru informaţii suplimentare: Kate Donovan, UNICEF Media, New York, Tel + 1 212 326 7452, kdonovan@unicef.org

Articol din: 17 April 2010

Citeşte în continuare